Novaĵoj el la eldonejo KAVA-PECH

Dum ĉi tiu jaro KAVA-PECH jam eldonis kaj planas eldoni plurajn librojn en Esperanto, aŭ rilatantaj al Esperanto. Samtempe vi ekscios, kiel statas la eldono de la nova versio de Plena Ilustrita Vortaro.

La eldonejo KAVA-PECH, fondita en 1993, eldonis jam pli ol 200 librotitolojn, el kiuj kelkdek en Esperanto. En 2016 ĝi eĉ estis lokita en la Ĉeĥa libro de rekordoj kiel la ĉeĥa eldonejo eksportanta siajn librojn al plejmulto da landoj (ĉ. 64).

Inter ĉi-jaraj novaĵoj estas ankaŭ libroj ĉeĥlingvaj, kiujn ni precipe por eksterlandaj esperantistoj nur menciu:

 • „L. L. Zamenhof – Život, dílo, ideály“ (L.L. Zamenhof – La vivo, verkaro, idealoj) – traduko de la konciza biografio verkita de Aleksandro Korĵenkov kaj tradukita de Jindřich Košťálek
 • „Jaroslav Novobilský: Muž, který povýšil morální principy nad strach ze smrti“ (Jaroslav Novobilský: La viro kiu superigis moralajn principojn al la timo pro morto) de Vlastimil Novobilský, kiu rakontas pri la heroa vivo de sia patro, pedagogo, esperantisto kaj kontraŭnazia batalanto, kun bedaŭrinda trista trofrua morto en nazia prizono.
 • „Vždy lze zůstat člověkem“ – traduko de la libro Home en senhomeco, en kiu fama esperantisto kaj humanisto Martin Stuppnig antentokapte priskribas siajn travivaĵojn el la 2-a mondmilito (lanĉota 18.10.2019 kadre de la ĈEA-Kongreso en Brno)

Pliaj detaloj troveblas en la ĉeĥlingva aktualaĵo.


ESPERANTO-LIBRONOVAĴOJ DE 2019

Rim: Ĉe la sekvaj prezentataj libroj estos ĉiam indikitaj du ligiloj: al la retpaĝo kun la tekstoj en Esperanto kaj prezindikoj en eŭroj, kaj al la ĉeĥa retpaĝo, kie estas indikitaj krom normalaj prezoj en Kč ankaŭ la rabatitaj prezoj validaj por la membroj de ĈEA.

 1. R. Fössmeier – H. M. Maitzen – La gregoria kalendara reformo kaj ĝiaj postefikoj (ĉeĥe)
 1. Lorenaj fabeloj en la loren-germana kaj en Esperanto (ĉeĥe)
 1. la tria eldono de la sukcesa aventura historia rakonto el la tempo de Vikingoj Arne, la ĉefido (ĉeĥe), ĉi-foje en pli luksa formo (kiel la ĉeĥa traduko)
 1. kontraŭmilita romano de Bertha von Suttner – For la batalilojn! (ĉeĥe) – jam la kvara libro de KAVA-PECH envicigita en la renoman serion de UEA de la plej gravaj eldonaĵoj Oriento-Okcidento (post Ŝvejk, R.U.R. kaj Biblio)

LIBROJ BALDAŬ APERONTAJ:

 1. Ĉi-momente en la presejo estas La fido (ĉeĥe), eseo enhavanta nekutiman rigardon de la aŭtoro Vinko Ošlak al kristana fido.
 2. Redakte finprilaborata kaj aperonta espereble antaŭ la ĈEA-kongreso estas Sen laco por paco (ĉeĥe ), libro pri la vivo kaj verko de la unua virino, kiu ricevis en la jaro 1905 Nobelpremion por paco, Bertha von Suttner, naskito en Prago, kiu siajn infanjarojn travivis en Brno.

La librojn eblas mendi rekte ĉe la eldonejo KAVA-PECH (ev. jen ĉeĥe).

aŭ ĉe la Libroservo de UEA, aŭ aĉeti persone dum la ĈEA-Kongreso en Brno (17.-20.10.2019).


Eldono de la nova Plena Ilustrita Vortaro de Esperanto preparatas

SAT finpreparas la novan aktualigitan eldonon de PIV, pri kies produkto ĝi jam kontraktis kun la eldonejo KAVA-PECH (kiu por ĝi produktis ankaŭ la du antaŭajn eldonojn en 2002 kaj 2005. En la kontrakto estas denove punkto, ke KAVA-PECH povas anticipe mendi iun ajn kvanton kun kutima pluvendista rabato kaj tiujn forpreni antaŭ la ekspedado por ŝpari altajn internaciajn sendokostojn. La fina prezo ne estas konata, sed supozeble ĝi estos 60 EUR, maks. 80, do verŝajne inter 1500 kaj 2000 CZK. La membroj de ĈEA kaj abonantoj de (ne ofta) informilo (jen ĉeĥe) ĝuos rabaton de 10 %. Ĉar multaj ĉeĥaj esperantistoj posedas antaŭan eldonon kaj krome PIVon eblas konsulti senpage en la reto, mi ne supozas grandan intereson kaj mendos verŝajne nur kvin (maksimume dek) ekzemplerojn. Do mi petas eventualajn interesiĝantojn aliĝi ĉe chrdle @ kava-pech.cz.

Petr Chrdle, -padv-


 • publikita 30. 7. 2019
 • 222 homoj de tiam tralegis tiun ĉi artikolon
 • paĝon oni povas printi

Komentáře

Bohužel zde zatím nejsou žádné komentáře.

Podělte se o svůj názor

 
Administrace - Aleš Tomeček © 2009-2020