Individua membreco en UEA 2015

Individuaj membroj de UEA kaj interesiĝantoj pri individua membreco atentu, ke pagante tuj vi povas ŝpari, ĉar ekde la 1-a de oktobro jam validos pli altaj membrokotizoj (en krampoj). Vi do povas pagi ankaŭ por la jaro 2015 laŭkategorie por MG 176.- Kč (ekde la 1-a de oktobro 190,–), MJ 440,– Kč (480), MA 1100 Kč (1200).

Atentu ke la kategorio MG ne sufiĉas por ĝui la rabaton por la kongreskotizo! La pago devas esti alskribita al la konto de UEA plej malfrue lunde la 29-an de septembro, sed vi povos ankaŭ pagi al la kasisto Vratislav Hirš per kontanta mono en Svitavy dum la „inaŭguro de la nova ekspozicio en Esperanto-muzeo“:.

Ni rememorigas vin, ke la eblo pagi pere de ĈEA estas servo por ties membroj. Aktivaj esperantistoj-nemebroj povas akiri tiun avantaĝon petante la ĈEA-komitaton (komitato@espe­ranto,cz), kiu decidos ene de unu semajno.

La konto de UEA ĉe FIO-banko estas 2800186228/2010, la variebla simbolo (10-cifera) konsistu de la numero de via legitimilo kompletigita de maldekstre je nuloj al 5 ciferoj, sekvanta per 06941. (La numeron de via legitimilo estas indikita ĉe la ekspedo sur la kovrilo de Starto.

Partoprenontoj de la busekskurso al la 100-a UK organizata de AEH (vidu ĉeĥlingvan informon ĉi-tie) povas eviti du apartajn pagojn kaj povas pagi la MJ membrokotizon al AEH komune kun la antaŭpago al la ekskurso. La alteco de la antaŭpago restas la sama, sed vi devas klare indiki tion en la aliĝilo, ke oni plupagu la kotizon por vi. Tiu pago estos librotenita kaj respeguliĝos en la sekva pago al la konto de AEH.

Tiuj, kiuj ne estis IM en la jaro 2014 kaj ne volas perdi la membrokontinuecon povas ankoraŭ pagi por la 2014 kune kun 2015. Por tiu kazo sufiĉas la kategorio MG kaj vi restos membroj sen interrompo.

Viajn demandojn rilate al la individua membreco en UEA vi povas direkti al la ĉefdelegito de UEA por Ĉeĥio Petro Chrdle, chrdle@kava-pech.cz

  • pch-

  • publikita 18. 9. 2014
  • 963 homoj de tiam tralegis tiun ĉi artikolon
  • paĝon oni povas printi

Komentáře

Bohužel zde zatím nejsou žádné komentáře.

Podělte se o svůj názor

 
Administrace - Aleš Tomeček © 2009-2020