Zamenhof-Tago kaj Kristnaska tempo en la ĈEA-retejoj

Ni disponigas al vi elekton de niaj referencaj artikoloj kun ordigitaj abundaj retligiloj al multmediaj dosieroj pri la koncernaj temoj. Ni esperas, ke vi trovos inter ili dokumentojn por vi novajn, interesajn kaj utilajn por via propra kleriĝado aŭ por aktiveco en viaj kursoj aŭ kluboj. Ne mankas ankaŭ kelkaj novaĵoj.

Komence kelkaj novaĵoj:

Jindřich Košťálek (ĈEA-membro) – Komenio kaj Zamenhof – konciza komparo de iliaj planlingvoj  – eseo el postdiplomaj studoj de interlingvistiko, Universitato Adam Mickiewicz, Poznań (PL) – aperis en la gazeto GRKG / Humankybernetik 2015 – n-ro 1

Aleksander Korĵenkov – Nekonata verko de Zamenhof en la postkongresa Ondo – artikolo en Libera Folio (2016–09–14)

TROVITA MALNOVA UNIKAĴO! – Grafologia karakterizo de Zamenhof – artikolo de László Farkas-Fenyves en Literatura Mondo, 1932, p.41–42

J.Bisset – Lidja Zamenhof: virino kun fervora koro

Kristnasko kaj vintro en Staré Bělidlo  – el la ĉapitro 12 de „Avineto“ de Božena Němcová (en spegula ĉeĥa-esperanta versio kun ilustraĵoj de Adolf Kašpar)

Tri perloj de la ĉeĥa kristnaska poezio paralele en la ĉeĥa originalo kaj traduko

Aŭdu, aŭdu, ho paŝtantoj – konata ĉeĥa kristnaska kanto en spontanea prezento de partoprenantoj de la kristnaska vespero en Esperantista Klubo en Prago en 2012 (konvertite el antaŭnelonge trovita filmregistraĵo de Petro Chrdle)


Krome ni ŝatus informi vin ankaŭ pri nova paperforma publikaĵo, eldonita ĉi-jare de la eldonejo KAVA-PECH:

Jaroslav Karhan:

J.A.Komenius – L.L.Zamenhof – La vojo al harmonio

ISBN 978–80–87169–73–5

55 paĝa eseo pri la vivo, verkaro kaj testamento de Komenio kaj Zamenhog, analizo de similecoj en iliaj sortoj kaj literaturaj verkoj kaj konkludoj de la aŭtoro direkte al la estonteco. Kun riĉa bibliografio. Prezo 3,60 Eŭroj (por ĈEA-membroj speciala rabatita membroprezo 50,– CZK). Aĉeteblas ĉe la eldoninto Petro Chrdle.REFERENCAJ ARTIKOLOJ

ESPERANTO,CZ:

Kristnaskaj kantoj kaj videoj 2013

Kristnaskaj novaĵoj en Youtube kaj Ipernitio 2012

Eta kristnaska biblioteko por vi

Kristnaska kanto (Cantique de Noël) de A. Adam en prezento de M.Smyčka

Kristnaskaj kantoj el Himnaro Cigneta – la 1-a parto 2011

Kristnaskaj kantoj el Himnaro Cigneta – la 2-a parto 2011

Kristnaska Viro respondas en Esperanto 2011

Eĥoj de Antaŭkristnaska Renkontiĝo 2010


Nova retligilaro pri d-ro Zamenhof ekde 2010 12.486 vizitoj

Suplemento al Nova retligilaro pri d-ro Zamenhof 2014OFICIALA RETEJO DE ESPERANTO-MUZEO EN SVITAVY:

Elekta albumo Zamenhof (50 fotaĵoj) (historiaj fotaĵoj, biografiaj libroj, filatelaĵoj, bildkartoj, ZEOj)

Omaĝe al Tago de Esperanto-Libro Tradukoj de la monda beletro al EsperantoMUZEA PAĜO ĈE IPERNITY (kun pli ol 118 000 virtualaj vizitoj; 50 multmediaj albumoj)

albumo Zamenhof (204 dosieroj – kun kelkaj freŝaj novaĵoj)

unu el novaj elŝuteblaj dosieroj – naskiĝdomo de LLZ sur grafikaĵo


albumo Kristnasko kaj vintra temaro

Ni deziras al vi agrablan legadon, aŭskultadon kaj spektadon dum la longaj vintraj vesperoj! Ni bonvenigos viajn reeĥojn ĉi-paĝe en komentarioj, kiuj dokumentoj ev. ekplaĉis al vi kaj kiujn vi plu rekomendus al la aliaj!RILATAJ ARTIKOLOJ:

Feliĉan Kristnaskon kaj Novan jaron 2017 en nia muzea retejo

Pavla Dvořáková


Soubory
pdf konataj-cehaj-kristnaskaj-kantoj-tradukitaj-al-eo.pdf (256.62 kB)
pdf tri-perloj-de-la-ceha-kristnaska-poezio.pdf (110.84 kB)
pdf Kostalek-Zamenho kaj Komenio-grkg1501.44-52.pdf (225.13 kB)
pdf grafologia-karakterizo-de-zamenhof.pdf (1.19 MB)
pdf nemcova-avineto-capitro 12-spegula-versio.pdf (422.31 kB)

  • publikita 20. 12. 2016
  • 699 homoj de tiam tralegis tiun ĉi artikolon
  • paĝon oni povas printi

Komentáře

Bohužel zde zatím nejsou žádné komentáře.

Podělte se o svůj názor

 
Administrace - Aleš Tomeček © 2009-2020