La Dua suplemento al la Nova retligilaro pri d-ro Zamenhof

Omaĝe al la Zamenhof-Tago 2020 mi ofertas al la esperantistaro la duan (ankoraŭ kompletigotan) suplementon al la Nova retligilaro pri d-ro Zamenhof (2010) kaj ĝia Unua suplemento (14.12.2014). Ĝi entenas elekton de gravaj multmediaj fontoj plejparte el 2015–2020, uzeblajn ne nur por fakuloj, sed ankaŭ por ĝenerala publiko.

Temas pri haste farita listo, ĉar nur lastsemajne ni eksciis, ke nia en septembro de piratoj atakita kaj grave damaĝita retejo fine povas funkcii ankaŭ en la rubriko „Aktualaĵoj“. Se vi scias pri pluaj kompletigindaj informfontoj, bv. skribi al redaktejo(ĉe)es­peranto.cz! Ni antaŭdankas ankaŭ pro informoj pri ev. ne plu funkciantaj ligiloj el la antaŭaj pli supre menciitaj listoj. Temas pri listo nur de senpage kaj plene alireblaj ciferecaj multmediaj informoj. Nur sekve ni ev. rearanĝos la strukturon laŭ la antaŭaj retligilaroj.

INFORMRETEJOJ

Zamenhof.life plurlingva retejo realigita en 2017 de UEA

Zamenhof.info plurlingva retejo realigita en 2017 de E@I


LIBROJ, ARTIKOLAROJ

Listo de skanitaj elŝuteblaj verkoj kaj tradukoj de L L. Zamenhof en la kolektoj de la Aŭstria Nacia Biblioteko

Ludwik Zamenhof okaze de la centa datreveno de la morto aktoj de la konferenco en Romo 11.12.2017, eld. Pola Akademio de la Sciencoj kaj Biblioteca Centro di Studi a Roma

Künzli, Andreas – L.L. Zamenhof kaj aliaj interlingvistoj – kolekto de liaj artikoloj en Plansprachen.ch


ARTIKOLOJ KAJ TEKSTAJ PRELEGOJ

Bunta teatraĵo pri Zamenhof en Nederlando kaj Belgio Tejo.org, 29.8.2019

Bervelling, Gerrit – Nekonata poemeto de Zamenhof Revuoesperanto.org

Fettes, Mark – Ne nur lingvo! Kiel Zamenhof kreis popolon Revuoe speranto.org

Gobbo, Federico – Cent jarojn poste: la Zamenhofa filozofio kaj Esperanto

Gobbo, Federico – La Zamenhofa filozofio: ĉu dauyre aktuala? 2017

Kiselman, Christer – La lingvoj de Zamenhof (1878, 1881, 1887, 1905) publikigita en Literatura Foiro, N-ro 277, 2015–10

Korĵenkov, Aleksander – Konciza biografio de Lazarj Markoviĉ Zamenhof kronologia siksekvo de gravaj okazaĵoj – La Ondo de Esperanto, 15.12.2019

Korĵenkov, Aleksandrer – Zamenhof protestas, aŭ: Neokazinta sensacio La Ondo de Esperanto, 23.1.2019

Košťálek, Jindřich – Komenio kaj Zamenhof – konciza komparo de iliaj planlingvoj eseo kadre de la interlingvistika studoj en Poznano, 2015

Minnaja, Carlo – L.L. Zamenhof kaj T: G. Masaryk – Diversecoj kaj similecoj pri religio, naciecoj kaj internaciismo Academia.edu, elŝutebla en la dekstra kolumno en la formato doc

Owen, Tim – Kiu kiuis? (Ludoviko Zamenhof) Brita Esperantisto, aprilo 2017

Ekskurso laŭ spuroj de Zamenhof retejo de Bjalistoka Esperanto-Societo – itinero kun fotomapeto

Schubert, Klaus – Kiam Zamenhof perdis sian bastonon. Implicitaj premisoj en planlingvo ĉapitro el la libro „La arto labori kune“, 2010

Vondroušek, Josef – Portreto de D-ro L.L. Zamenhof prelego publikigita en Bulteno de EK Prago kaj Brno, 1/1996, p. 3–4 – nur sekve ciferecigita; la lasta verko de la aŭtoro

Wierzbobowski, Przemek – Centro Ludoviko Zamenhof: peno realigi la revojn La Ondo de Esperanto, 9.11.2009

Zamenhof, Adam – Rememoroj pri la lastaj jaroj de mia patro 1957, alŝutite al Vikimedia Komunejo 29.11.2020

Zamenhof en Montrealo La Riverego, speciala numero, 15.12.2019

Zamenhof, Krakovo kaj esperantistoj sur vitraj platoj de antaŭ jarcento Centrumzamenhofa.pl 13.12.2019


POEMOJ OMAĜE AL ZAMENHOF

Feliks Hiller – Funebraj eksonas tra l’ mond’ sonoriloj, alŝutite 12.4.2019


SONREGISTRAĴOJ – PAROLA VORTO

Edmond Privat pri doktoro Zamenhof unika registraĵo de la prelego, realigita en Svisa Esperantista Societo en 1954; Jutubo- De Revolutionibus 1.9.2017 kaj Muzea paĝo ĉe Ipernitio 16.4.2019, 31:08

Welker, Herbert – Prelego pri Zamenhof sonartikolo por Esperanta Retradio 16.5.2017

Fernández, Miguel – La vojo deklamita poemo de Zamenhof, 15.8.2020

Oberndorfer, Anton – La vojo deklamita poemo de Zamenhof, 14.12.2015

Rico – Mia penso kaj Ho mia kor' deklamitaj du poemoj de Zamenhof, 25.9.2020

Zhao Jianping – Fabeloj de Andersen IV laŭtlegado de la traduko de L.L. Zamenhof, 19.10.2016, 41:15

Dvořáková, Pavla – Komunaj trajtoj de Komenio kaj de d-ro Zamenhof laŭtlegita parto de la lasta ĉapitro el la libro „Vojo al harmonio“ de Jaroslav Karhan, Muzea paĝo ĉe Ipernity, 28.3.2019


KANTOJ

La Espero muziknotoj de la la himno en aranĝo por 4 voĉoj

Chun, Amira – La Espero korea kantistino kantas la himnon por la malfermo de la Monda Festivalo de Esperanto, nome la Somera Inaŭguro, la 20-an de junio 2020

Dankon, Zamenhof! teksto kaj melodio: Maria Nazaré Laroca, kantas Dirce Sales, 11. 11. 2017

Handzlik, Georgo – Ludoviko kun specimenoj el la anglalingva bildstria biografio pri Zamenhof

Rovere, Manŭel – La Espero poemo de L.L. Zamenhof en muzikigo kaj interpreto de M. Rovere

Pairoux Nikolin' – Doktoro Zamenhof kanto el la gramofondisko „Espéranto“ (1984) 28.7.2018

Radajev Anatolij – Al Zamenhof kanto el la albumo „La luna ebrio“, 9.9.2019


FOTOGRAFAĴOJ

Fotogalerio en la retejo Zamenhof.info

Albumo ZAMENHOF prizorgata de P. Dvořáková en la la Muzea paĝaro ĉe Ipernitio – ekde 2014 kelkdek novaj fotaĵoj kun informoj kaj retligiloj


VIDEOJ

Gobbo, Federico – Zamenhofaj meditoj aŭtuno 2020

Legio de Bona Volo – omaĝo al la Zamenhofa Tago 2020 10.12.2020 4:00

Parolo de Zamenhof dum la 1a UK en Bulonjo-sur-Maro 1905 laŭlegas Claude Piron (kun Esperanta kaj pola teksto), 1.11.2017

prelegoj

Abrahao, Leandro – La Plej Grava Zamenhofa Demando 1-a BREJK|PEA-Prelego, 15.8.2020

Soares, Affonso – Prelego omaĝe al Zamenhof el kultura kunveno en KKE (Brazilo), 16.12.2013

Dvořáková, Pavla – Surspure de d-ro Zamenhof en Bjalistoko 9.12.2020

teatraĵoj

Teatraĵo pri Zamenhof pro sia 100 jara datreveno monodramo de Gn Handzlik fb videokanalo de Itala E-Junularo, 14.4.2017, 39:30

Livek Dek – Konsilu min, doktoro Zamenhof aŭtora monologo-skeĉo, prezentita kadre de la 73a Hispana Kongreso de Esperanto, 11.5.2014, 7:54

diverslingvaj videoj

Esperanto: the story of Zamenhof's con­structed language konciza anglalivgva informvideo, 4.1.2019, 4:00

Barrio, José Antonio del – El Dr. Zamenhof, su obra y sus ideas (Esperanto) //prelego hispanligva, 28.2.2017, 59:28

Pennacchietti, Fabrizzio – La Zamenhofoj antaŭ L. L. Zamenhof itallingva prelego de la honora prezidanto de Torina E-Centro, kun Esperanta teksto, 2.7.2018, 57:06

Francini, Walter – Dr. Esperanto portugallingva spirita radionovelo, 2:58:36

Křížková, Jana – Životopis dr. L.L. Zamenhofa, iniciátora jazyka esperanto ĉeĥlingva biografia prelego prezentita dum la ĈEA-Konferenco en Kroměříž en 2017, 24.10.2017, 23:13

Migliucci, Mario – Doktoro Esperanto itallingva teatra monologo, okaze de la Z-Festo en Torina E-Centro, reg. 22.12.2019, 58.57omaĝe al d-ro Zamenhof kaj por ĉiuj interesitaj esperantistoj kompilis Pavla Dvořáková


  • publikita 15. 12. 2020
  • 204 homoj de tiam tralegis tiun ĉi artikolon
  • paĝon oni povas printi

Komentáře

Bohužel zde zatím nejsou žádné komentáře.

Podělte se o svůj názor

 
Administrace - Aleš Tomeček © 2009-2021