Eŭropa tago de lingvoj en praga gimnazio - en spirito de Esperanto-tradicio

Jam 8 jarojn regule okazadas en unu el la gimnazioj en Prago (urboparto Modřany) interesa „lingva festivalo“ okaze de la Eŭropa tago de lingvoj la 26-an de septembro. La aranĝo aspektas tiel, ke la antaŭtagmezo estas disdividita je du partoj po du studhoroj kaj paralele estas prezentataj diversaj lingvoj, ne nur tiuj oficialaj de EU.

La studentoj mem elektas, pri kiuj du lingvoj ili interesiĝas kaj laŭ tio ili vizitas sinsekve koncernajn du klasojn.

Prezentataj lingvoj ĉiun jaron ŝanĝiĝas laŭ tio, kiajn lektorojn oni sukcesas prizorgi, ĉu el la vicoj de pedagogoj, eksteraj lektoroj, aŭ eĉ studentoj. Kaj estadas inter ili ankaŭ lingvoj ĉe ni konsiderataj ekzotikaj, kiel la svahila, hebrea, ĉina, sed ankaŭ la gestolingvo de surdmutuloj. Kaj kio estas ĝojiga por ni esperantistoj, ke dum ĉiuj 8 jaroj inter la prezentataj lingvoj estis ankaŭ Esperanto danke al la kunlaboro de la gimnazio kun Ĉeĥa Esperanto-Asocio kaj Ĉeĥa Esperanto-Junularo tiukampe. Ĉi-jare ekzemple apud la angla, franca, hispana, portugala, ĉina, vietnama, germana kaj itala.

Dum la jaroj alternis memkomprene ankaŭ esperantistoj, kiuj prezentis tie Esperanton, ekz. el la vicoj de ĈEA – Klubo de esperantistoj en Prago Jiří Patera kaj Petro Chrdle, el Ĉeĥa E-Junularo Tomáš Břicháček, Dan Mrázek, Marek Blahuš kaj Michal Sedlák. La nombro de aŭskutantoj variis inter 15 kaj 40 en unu klaso.

pch

Ĉi-jara lektoro pri Esperanto Michal Sedlák, fotis Petro Chrdle

Ĉi-loke krome menciindas, ke en Esperanto-medio la ideo de lingvaj festivaloj disvastiĝis konsiderinde pli frue, ol ĝi komencis esti oficiala propagata en Eŭropa Unio.

Multaj el vi spertis, ke dum E-aranĝoj estas ofte proponataj ne nur kursoj de Esperanto, sed ankaŭ de aliaj naciaj lingvoj (precipe de la gastiganta lando) kaj ke ili estas ofte abunde vizitataj.

Sed krom tio kadre de siaj aktiveocj esperantistoj komencis proponi tiujn ĉi „lingvaj gustumojn“ ankaŭ al neesperantista publiko. La unua grandan lingvan festivalon organizis usona esperantisto Denis Keefe en la franca urbo Tours en 1995. Tiam estis instruataj 32 lingvoj en 96 minikursoj kaj vizitis ĝin 789 partoprenantoj. La sekvan jaron pro granda sukceso la aranĝo daŭris tutan semajnfinon kaj ĝi proponis 65 lingvojn en 213 kursoj por entute 2300 partopre­nantoj.

Baldaŭ poste la ideo disvastiĝis kaj krom Tours esperantistoj komencis organizi similajn festivalojn ankaŭ en aliaj lokoj de Francio (Lille, Toulouse, Strasburgo), en Danio (Kopenhago), Rusio (Ĉeboksaro, Volgrogrado, Sankt Peterburgo, Moskvo), en Ukrainio (Odeso), en Italio (Parma), en Slovakio (Bratislava), en Svedio (Vasteras,), Belgio (Leuven), en Usono (Universitato en Illinois) kaj aliaj landoj. La ĝis nun plej granda lingva festivalo estis festivalo organizita en la universitato Nanjing en Ĉinio 10.-11.5.2008, dum kiu entute 13.547 partopre­nantoj vizitis 250 kursetojn prezentantajn enkondukon al 72 lingvoj kaj dialektoj.

Pli detalajn informojn pri tiuj ĉi festivaloj vi povas trovi en la retpaĝaro www.linguafesto.info, inkluzive eminente prilaboritan metodikon, kaze se vi mem ekinteresiĝus organizi similan aranĝon en via urbo!

Aldonindas, ke plejparte tiuj ĉi aktivecoj ne havis ian ajn apartan financan subtenon de la oficialaj instancoj, sed esperantistoj faris ĝin ofereme kaj tute senprofite kiel klerigan servo por la ĝenerala publiko (tre modera enirpago servis kutime por kovri la plej necesajn organizajn elspezojn).

Ankaŭ tiu ĉi fakto estas konfirmo de tio, ke Esperanto-movado, malgraŭ oftaj eraraj opinioj de la publiko, subtenas, ne nur per vortoj, sed ankaŭ per agoj, la lingvan riĉecon de la mondo kaj kultivadon kaj protektadon de precipe minoritataj lingvoj kaj kulturoj kaj Esperanton proponas precipe kiel komunikfaciligan rimedon inter homoj, kiuj havas neniun komunan lingvon.

Kaj kion pri vi? Ĉu vi ne emas provi pri tiu ĉi speco de aktivecoj informi en via nacilingva medio kaj kontribui tiel al ioma altigo de renomo kaj prestiĝo de Esperanto? Aŭ eĉ rekte provi mem organizi similan aranĝon (eĉ se komence modestan laŭ nombro de partoprenantoj kaj lingvoj)?

pd


  • publikita 9. 10. 2010
  • 1061 homoj de tiam tralegis tiun ĉi artikolon
  • paĝon oni povas printi

Komentáře

Bohužel zde zatím nejsou žádné komentáře.

Podělte se o svůj názor

 
Administrace - Aleš Tomeček © 2009-2020