Forpasis Zdeněk Hršel

Honora membro de ĈEA kaj honora prezidanto de Esperantista klubo en Brno Zdeněk Hršel forpasis la 3-an de junio 2014.

Li naskiĝis la 19-an de septembro 1928 en Hradec Králové kiel filo de muzikisto Karel Hršel. Dum la gimnaziaj studoj instruis lin Miloš Lukáš, scianto de multaj lingvoj kaj emineta tradukanto, kiu lernigis al li ankaŭ Esperanton. Sub lia influo li komencis labori en la movado, unue en Hradec Králové, poste en Brno. Li studis universitate filologion de nordiaj lingvoj kaj laboris multajn jarojn kiel ĉefo de teknika biblioteko.


Li redaktis kaj ciklostilis klubajn bultenojn (Hradecano, Internacia Kata Gazeto, Bulteno de EK Brno) kaj prilaboris broŝurojn pri esperantlingva literaturo en Moravia Landa Biblioteko.

En la klubo de Brno li multajn jarojn aktivis kiel sekretario kaj poste prezidanto. En 1984 li iniciatis kaj gvidis preparadon de nova esperanta-ĉeĥa kaj ĉeĥa-esperanta vortaro, kiun poste komputile finredaktis Karel Kraft kaj eldonis KAVA-PECH en du volumoj.


Li grave kontribuis ĉe redaktado de Historio de la Esperanto-movado en Ĉeĥoslovakio (1983) de Stanislav Kamarýt kiel kunlaboranto de Jaroslav Mařík kaj helpanto de la ĉefa redaktoro Jan Werner.

Ankaŭ la eldono de Propra biografio de Karolo la IV-a (1995) en traduko de Josef Vondroušek tre ŝuldas al Zdeněk Hršel: ĉiuj glosoj kaj komentoj pri historiaj eventoj aŭ citaĵoj el Biblio estas lia merito.

Li esperantigis prospekton Urbo Brno – ĝusta direkto, oficialan retejon de la urbo Moravské Budějovice kaj ĉirkaŭaĵo, bonhumoran rakonton de Jaroslav Hašek La Amsterdama hom-negocisto kaj verkis artikolon por AEST Apliko de Esperanto en la laboro de informcentroj.

Zdeněk Hršel kun sia nepino Anička

Por Rudná, kie troviĝas lia somerdomo, li ĉeĥlingve prilaboris historion de la civito.

De Otto Sklenčka li ricevis albumon de ĉeĥoslovakaj UEA-delegitoj en la jaro 1927 (fotoj kun nomo kaj domicilo), nun la kolekto troviĝas en Esperanto-muzeo Svitavy.

Sed plej multe da energio li dediĉis al Bibliografio de la verkaro de Miloš Lukáš, kies disĉiplo kaj ŝuldanto li sentis sin. Li kolektadis ĉiujn liajn verkojn kaj tradukojn, ankaŭ leterojn kaj artikolojn aŭ iun ajn mencion pri la amata instruisto kaj majstra tradukanto. Persiste li serĉis, preskaŭ ĉasis, informojn pri originaloj, el kiuj M. Lukáš tradukis, en landa kaj urba bibliotekoj, ĝis la fatala falo, kiu lin kondukis al operacio en hospitalo.

Por la ĉeĥa Esperanto-movado forpaso de Zdeněk Hršel estas sendube granda perdo.

-mirmal-


Soubory
doc Propra_biografio_de_Karolo_La_Kvara.doc (307.5 kB)
doc Kamaryt_Historio_de_la_movado.doc (855 kB)
pdf Mgr.Hrsel-parte.pdf (154.37 kB)

  • publikita 5. 6. 2014
  • 916 homoj de tiam tralegis tiun ĉi artikolon
  • paĝon oni povas printi

Komentáře

Josip Pleadin

#1 Josip Pleadin

Kun malĝojo mi ekscias pri la forpaso de samideano Hršel. Mi memoras lin kiel afablan kunlaboranton dum kompilado de "Ordeno de Verda Plumo" (leksikono pri Esperantlingvaj verkistoj). Sincerajn kondolencojn al lia familianoj kaj al ĉeĥaj esperantistoj. Eternan memoron al nia samideano.

před 6 lety
Josef Vojáček

#2 Josef Vojáček

Sinceran kondolencon.

před 6 lety

Podělte se o svůj názor

 
Administrace - Aleš Tomeček © 2009-2020