Odkazy »

Články o esperantu v českém internetovém tisku

Pořady o esperantu v českém rozhlase a televizi

Historie českého esperantského hnutí

Organizace mimo ČES

AEH-IKEH Svaz zdravotně postižených esperantistů

E-lingvo občanské sdružení

Český železničářský esperantský svaz

ĈEJ Česká esperantská mládež

Klub E-mental'

Časopisy a blogy

Starto  – tiskový orgán Českého esperantského svazu

ĈEA-Retkomunikoj archív mailového informačního oběžníku ČES

Praga Bulteno – časopis Klubu esperantistů v Praze

Aŭroro zvukový časopis sekce nevidomých ČES (Starší ročníky k bezplatnému stažení)

Dio Benu – časopis katolické sekce ČES

Informilo – měsíčník Svazu zdravotně postižených esperantistů

El fervoja mondo měsíčník Svazu esperantistů-železničářů

Bulteno Zpravodaj E-klubu Brno

Mozaiko internetový magazín zajímavostí založený na esperantské Wikipedii (rejstřík článků)

Signaly.cz – esperantský blog na komunitním webu křesťanské mládeže

Digitalizované esperantské časopisy vycházející na územ ČR v minulosti na stránkách Knihovny ČES (v dolní části)

Webové stránky esperantských klubů

Brno (+ původní web)

Mladá Boleslav a Mnichovo Hradiště

Ostrava-Vítkovice

Pardubice

Praha

Prostějov

Přerov

Svitavy

Šumperk

Třebíč

Uherský Brod

Webové stránky měst, obcí a kulturních památek v esperantu

Brno (prospekt o památkách města)

Břeclav

Hostýn

Hrčava

Moravské Budějovice

Netolice

Netolice – archeopark

Příbram

Rynárec

Svitavy

Slovanské hradiště v Mikulčicích

O esperantu a E-klubech na webech měst a obcí

Česká Třebová

Havířov – web Městského kulturního střediska

Mladá Boleslav

Okříšky u Třebíče

Ratíškovice

Svitavy seznam článků se objeví po zadání výrazu „esperanto“ do vyhledávače

Muzea, výstavy, knihovny a nakladatelství

Muzeum esperanta ve Svitavách

Muzeum esperanta na serveru Ipernity databáze textových i audiovizuálních dokumentů

Knihovna ČES v Muzeu esperanta

Putovní výstava Je esperanto mrtvý jazyk?

Souborný katalog ČR Bibliografie dostupných děl v esperantu a o esperantu

Katalog knihovny E-klubu Brno

Česká literatura v esperantu na webu M.Malovce

Knihy přeložené z esperanta do češtiny od J. Drahotové – ke stažení

Esperantské knihovny článek M. Malovce v časopise DUHA 2016, č. 3, s. 45–46

Městská knihovna Písek

KAVA-PECH Nakladatelství (i esperantské literatury) a kongresová a vzdělávací agentura

BUTIKO Nabídka titulů Klubu esperantistů Brno

Osobní stránky, firmy, organizace

Jaromír Nohavica – překlady písní do esperanta na jeho oficiálním webu

Zpěvák Jiří Zmožek

Dr.Max Kašparů Osobní stránky známého psychiatra, teologa a publicisty

Stránky Miroslava Malovce o esperantském hnutí

Stránky Miroslava Malovce o současné české esperantské literatuře

Svaz českých filatelistů Esperantská sekce

LAMBDA Firma pro výrobu laboratorních přístrojů

Cukrářství Anna Vyšinková Vracov

Firma ZM-Soft

Esperanto s.r.o. Mladá Boleslav

Dětský pěvecký sbor ESPERANTO Uherské Hradiště

Osobní stránky básnířky Marie Dolistové

Penzion ESPERO Skokovy v Českém ráji

Letní jazykový tábor Lančov s 60letou tradicí výuky esperanta, pořádá dosud setkání býv. táborníků-esperantistů

Hotel Na Trojce Pusté Žibřidovice v Jeseníkách

Restaurace U skřetů Praha 7 – nabízí jídelníček v esperantu (ne na internetu)

Restaurce V Podskalí Praha 2 – nabízí jídelníček v esperantu (ne na internetu)

Kavárna ESPERANTO Česká Třebová

Ostatní

Virtuální výstava esperantských pohlednic

Virtuální filatelistická výstava Historie a současnost esperanta

Katalog poštovních známek s esperantskou tematikou

Seznam esperantských objektů v Česku Ulice, pomníky, pamětní tabule, stromy

  • přehled v esperantské Wikipedii

Růže Dr. Zamenhof

Tulipán Esperanto

Administrace - Aleš Tomeček © 2009-2023