Odkazy »

Články o esperantu v českém internetovém tisku se nacházejí zde.

Pořady o esperantu v rozhlase a televizi se nacházejí zde.


E-lingvo – Sedmijazyčný portál neziskové organizace E-lingvo za Evropu bez jazykových bariér přináší řadu zajímavých a jinde nepublikovaných informací o projevech a důsledcích mnohojazyčnosti a jazykové diskriminace

Nitobeho centrum pro jazykovou demokracii – 10jazyčný portál podněcuje veřejnou debatu o mezinárodní komunikaci a rovnoprávné jazykové politice, především v Evropské unii. Evropané a jejich jazyky Eurobarometr

Rozpad antického světa – latina vs. řečtina Scienceworld.cz

Výuka cizích jazyků jako veřejná politika  – zpráva prof.Grina (Ženevská univerzita)

Mluvte, jakými jazyky chcete Britské listy

Boj o jazyky EU? Paříž prohrává Lidovky.cz

Mluvíte globsky? překlad z The Guardian

Domluví se v budoucnosti všichni lidé jedním jazykem? Blog.idnes.cz

Evropa utrácí velké sumy peněz zcela zbytečně Blog.idnes.cz

Ovládne angličtina svět a kulturu? Blog.idnes,cz

Jazyky na porážku cs-magazin.com

Rozpad přichází nevhod O jazykových rozepřích mezi Vlámy a Valony Presseurop.eu

Belgo-holandština se emancipuje Presseurop.eu

Tlumočníky EU straší angličtina Lidovky.cz

Stav a vývoj znalostí cizích jazyků české populace Výsledky sociologického průzkumu firmy INSOMA

Češi neumí jazyky, problém mají i absolventi financninoviny.cz

Nejsou lidi – cizí jazyky a loajalita Britské listy

Čeští vysokoškoláci neumějí cizí jazyky

Jediný světový jazyk jazyky.com

Mezinárodní komunikační jazyk musí být beznárodnostní – prof. Charles Durand


Pražský manifest Hodnoty a cíle současného esperantského hnutí

Esperanto: Vážná alternativa hegemonických jazyků rozhovor s dánským prof. anglistou Robertem Phillipsonem

Úvahy Clauda Pirona o perspektivách esperanta

Ulrich Lins – Nebezpečný jazyk Studie o dějinách pronásledování esperanta v totalitních režimech (překlad z esp. originálu)

Springboard to languages Odrazový můstek k jazykům – o projektu výuky esperanta jakožto propedeutického jazyka ve Velké Británii

Administrace - Aleš Tomeček © 2009-2023