Odkazy »

Esperanto rozhodně není žádným nepřítelem národních jazyků jako takových.

Na důkaz toho, že esperantisté skutečně podporují jazykovou rozmanitost a pěstování národních jazyků a ochranu minoritních jazyků kultur, vám nabízíme účast na permanentním virtuálním jazykovém festivalu! Odkazy v rubrice „Jazyky světa“ vás navedou na internetové zdroje k bezplatnému studiu cizích jazyků pro česky mluvící.

Tento unikátní internetový katalog, který pro vás připravujeme, je teprve ve stádiu budování, ale již nyní vám zdarma přináší stručné i podrobné informace o více než 60 jazycích světa!

Prosím račte vstoupit!

Jazyky světa


Cestovatelské servery

Administrace - Aleš Tomeček © 2009-2024