Libroservo – Knihovna ČES a prodej knih

Kontakt

Úvod a historie

Výpůjční řád

Katalogy knih k zapůjčení i k prodeji si můžete stáhnout níže.

Výběr knih k zakoupení je k dispozici rovněž v Muzeu esperanta ve Svitavách, které mj. nově zpřístupnilo pro veřejnost i svoji knihovnu.

Knihovna Jaroslava Šustra (bývalá knihovna esperantského klubu v Praze) je spravována jako součást kolekce „Dějiny esperanta“ v Městském muzeu v České Třebové.

Publikace za své produkce nabízí nakladatelství Petra Chrdleho KAVA-PECH.


Soubory
xls LIBROSERVO_prodejni.nabidka1.xls (39 kB)
xls Knihovna_CES-Biblioteko_CEA.xls (391.5 kB)
Administrace - Aleš Tomeček © 2009-2021