Individuální členství v Českém esperantském svazu

Řádné členství a následné užívání služeb ČES je vázáno na každoroční placení členských příspěvků.

VÝHODY ČLENSTVÍ V ČES:

Řádný člen ČES

  • má právo volit a být volen (nad 18 let věku) do jednotlivých orgánů ČES
  • dostává pravidelně svazový časopis Starto a dle zájmu i mailové aktuality Retkomunikoj
  • získává slevy na akce pořádané ČES, na publikace vydávané nakladatelstvím KAVA-PECH a na jazykové kurzy pro pokročilé.
  • má možnost si objednávat, nakupovat i půjčovat esperantské publikace, časopisy a další materiály
  • může využívat služeb jazykové poradny
  • může platit v korunách členství v UEA (Mezinárodním esperantském svazu) a účast na světových kongresech atd.

Svým členstvím ovšem získáváte nejen pro sebe individuální výhody, ale především podpoříte myšlenku esperanta a udržení a rozvoj esperantského hnutí v ČR, což v řadě aspektů bez institucionální základny není možné!


PŘIHLÁŠKU si můžete stáhnout a vyplnit na této stránce dole. V textu naleznete i potřebné informace ohledně zasílací adresy i platby. Zápisné činí 20,– Kč.


Členové svazu jsou obvykle (i když ne nutně) členy místních klubů a zároveň přímými členy ČES.

KATEGORIE ČLENSTVÍ A VÝŠE ROČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ V KČ OD R. 2013: (dle nového příspěvkového řádu schváleného na konferenci ČES v Břeclavi 29.9.2012):

A: řádný člen, osoba ekonomicky aktivní

  • s tištěným Startem – minimálně 350,– Kč/rok
  • s přístupem k elektronickému Startu – minimálně 240,– Kč/rok

B: řádný člen, osoba ekonomicky neaktivní (studenti, důchodci, invalidní důchodci,rodič na rodičovské dovolené)

  • s tištěným Startem – minimálně 250,– Kč/rok
  • s přístupem k elektronickému Startu – minimálně 140,– Kč/rok

C: řádný člen (rodinní příslušníci člena v kategorii A, B nebo F; zájemci o členství bez Starta vč. elektronického; osoby nevidomé s předplatným elektronické formy Starta ve spec. úpravě v HTML formátu), minimálně 100,– Kč/rok

P: příznivci esperanta (bez závazku učit se esperanto a nároku na Starto), minimálně 150,– Kč/rok

F: doživotní, řádný člen (členové ČES, kteří v minulosti jednorázově výrazně podpořili činnost ČES; od roku 2004 se nelze stát novým doživotním členem), roční příspěvek je dobrovolný

Předplatné Starta (bez členství v ČES) 200,–Kč/rok

Protože v jedné rodině obvykle stačí jeden exemplář časopisu Starto, platí si jeden člen rodiny členství v kategorii A, B nebo F, ostatní rodinní příslušníci kategorii C.

Informace o způsobu placení příspěvků naleznete ZDE.

V rámci sjezdů ČES bývá udělován titul „Čestný člen ČES“ osobám s dlouhodobými mimořádnými zásluhami o rozvoj esperantského hnutí. Čestný člen požívá všech práv a výhod individuálního členství bez povinnosti platit členské příspěvky.

Seznam čestných členů ČES se nachází ZDE.

Individuální členství ve Světovém esperantském svazu

Světový esperantský svaz (UEA, se sídlem v Rotterdamu) rozlišuje členství kolektivní (prostřednictvím zemských organizací, v České republice tedy ČES) a individuální. Kdokoliv se může stát individuálním členem UEA, aniž by toto členství bylo vázáno na členství v zemské organizaci (tedy ČES). Podle kategorie příspěvku dostává každý individuální člen mezinárodního průvodce esperantským hnutím aktualiovaného každý rok Jarlibro, pravidelně vydávané časopisy (Revuo Esperanto nebo Kontakto) a má možnost využít slevu na poplatku každoročních Světových esperantských kongresů.

ZÁKLADNÍ KATEGORIE

Kategorie členství se od 1.1.2019 mění, viz níže „Letero al individuaj membroj“.


Podrobnější informace a přihlášku získáte u vedoucího delegáta UEA pro Českou republiku: Dr. Petr Chrdle, Anglická 878, 252 29 Dobřichovice, tel. 257 712 201 , chrdle@kava-pech.cz


Pro INFO O ZPŮSOBU PLATBY klikněte ZDE!

Variabilní symboly: 06941 – přímé členství v UEA, 06944 poplatek za Universala Kongreso.


Soubory
doc Prihlaska_do_CES.doc (70.5 kB)
doc letero al IM_2019.doc (47.5 kB)
Administrace - Aleš Tomeček © 2009-2020