Čestné diplomy 1965

Československý esperantský výbor u příležitosti 20. výročí osvobození Československa vyznamenal čestným diplomem následující osobnosti:

Julie Šupichová, Praha * JUDr. Tomáš Pumpr, Praha * Jaroslav Šustr, Praha * Jaroslav Mařík, Praha * Antonín Slanina, Praha * Anna Bárochová, Praha * A. V. Zedník, Modřany * Josef Vítek, Mělník * František Pytloun, Poděbrady * Rudolf Burda, Plzeň * Jiří Kořínek, Ústí nad Labem * Václav Špůr, Doksy * Teo Novotný, Liberec * Prof. Miloš Lukáš, Hradec Králové * Jaroslav Dolanský, Hradec Králové * JUDr. Josef Fousek, Přelouč * Ing. J. Řebíček, Havlíčkův Brod * Josef Fridrich, Brno * Josef Vondroušek, Brno * Prof. Theodor Kilian, Třebíč * Vladimír Slaný, Ostrava-Vítkovice * JUDr. Vladimír Mohapl, Olomouc * Julius Havas, Bratislava * Pavel Rosa, Bratislava * Št. R. Seeman, Bratislava * Martin Benka, národní umělec, Martin * MUDr. Ludevít Izák, Martin * Eduard V. Tvarožek, Trenčín * A. D. Kremer, Košice

Čestní členové ČES

1. sjezd – Brno 1969

Anna Barochová  – JUDr. Josef Fousek – Theodor Kilian – Jiří Kořínek – Miloš Lukáš – JUDr. Tomáš Pumpr – František Pytloun – Vilibald Scheiber – Julie Šupichová – Jaroslav Šustr

3. sjezd – Praha 1979

Adolf Bartošík – Vuk Echtner – Jaroslav Mařík – Antonín Odehnal – Eva Seemannová – Pavel Sittauer – Václav Špůr – Josef Vítek – Josef Vondroušek

40. sjezd Bulharského esperantského svazu – Plovdiv 1980

Nikola Aleksiev

4. sjezd – Pardubice 1982

Karel Franc – MUDr. Josef Hradil – Eli Urbanová

5. sjezd – Olomouc 1987

Dr. Vladimír Herman – JUDr. František Kožík – František Staněk

Oslavy 20. výročí ČES – Havířov 1989

Dr. Ing. Ludvík Fritsch – Drahomír Kočvara – Ing. Jaromír Řebíček – František Sedláček – Adolf Staňura

6. sjezd – Třebíč 1990

Marie Bartovská – Dr. Vladimír Mohapl – Alena Růžičková-Pavlínová

7. sjezd – Karlovy Vary 1993

Lada Bala – Dr. Rudolf Horský – Jan Janda – Ing. Karel Janouš

8. sjezd – Havířov 1996

RNDr. Josef Kavka – Prof. RNDr. Vlastimil Novobilský – Mgr. Karel Kraft – Jiří Laube – Linhart Rýznar

9. sjezd – Tábor 1999

Jiří Karen – Ing. Vlastimil Kočvara – Kurisu Kei – Ing. Zdeněk Pluhař – Josef Rumler – Jarmila Rýznarová – Jiří Vychodil

10. sjezd – Praha-Chodov 2002

Zdeněk Hršel – Miloslav Pastrňák – Jiří Patera – Jiří Pištora – Věra Podhradská – Miroslav Smyčka

11. sjezd – Vyškov 2005

Josef Hron – Ludvík Chytil – Zdena Novotná – Jindřich Ondráček – Bohuslava Pelclová – Miloslav Šváček

12. sjezd – Přerov 2008

Jana Cíchová – Dr. Petr Chrdle – Ludmila Klegová – Josef Xaver Kobza – Pavel Polnický – Jindřich Tomíšek

13. sjezd – Šumperk 2011

Jindřiška Drahotová – Ing. Viktor Dvořák – Miroslav Malovec – Ing. Margit Turková – Čestmír Vidman

14. sjezd – Prostějov 2014

Jan Duda – Josef Vojáček

Administrace - Aleš Tomeček © 2009-2019