Přehled esperantských klubů v České republice

Název KlubuMěsto
Esperantský klub Benešov
Klub esperantistů Brno, p.s. ČES, z.s. Brno
Esperantský klub Česká Lípa
E-kroužek "AMIKECO" Česká Třebová
Oblastní delegát Dobřichovice
Klub esperantistů při MKS Havířov
Esperantský klub JKP Hořice
Esperantský klub Hradec Králové
Esperantský klub Hranice
Oblastní delegát Karlovy Vary
Oblastní delegát Kroměříž
Oblastní delegát Lanškroun
Oblastní delegát Liberec
Esperantský kroužek dr. Hradila Mladá Boleslav
Esperantský klub Moravské Budějovice
Oblastní delegát Netolice
Esperantský klub Olomouc
Esperantský klub Opava
Esperantský klub Ostrava
Klub esperantistů doktora Schulhofa Pardubice
Esperantský kroužek Montetaro (Vysočina) Pelhřimov
Esperantský klub "La Ponto" Písek
Esperanta klubo Plzeň
Esperantský klub Poděbrady
Klub esperantistů Praha
Esperantský klub Prostějov
Esperantský klub Přerov
Oblastní delegát Příbram
Esperantský klub Ratíškovice Ratíškovice
Klub přátel esperanta Svitavy
Esperantský klub Šumperk
Esperantský klub u MÚ Tábor Tábor
Klub esperantistů Teplice
Esperantský klub Třebíč
Klub esperantistů Jiřího Kořínka Ústí nad Labem
Oblastní delegát Vyškov
Administrace - Aleš Tomeček © 2009-2023