Historie

První rozhlasová vysílání v esperantu začala v r. 1922 ve Velké Británii a USA – záhy je následovaly např. Moskva, Montreal, Rio de Janeiro, Ženeva, Helsinky či Paříž. Již o dva roky později byla založena Mezinárodní E-radioasociace vydávající vlastní odborný časopis. Podle dobové statistiky v r. 1933 odvysílalo 83 rozhlasových stanic ve 14 zemích celkem 1774 relací v esperantu.

V pražském rozhlase se začalo vysílat v esperantu v r. 1924. V r. 1932 následovala pravidelná vysílání z Brna – v r. 1933 zde vznikla skupina nazvaná TRAKT (Teatro- kaj Radioaktoroj), složená z profesionálních herců a zpěváků, kteří se naučili esperanto v kurzu pořádaném v r. 1932 Radiojou­rnalem. Členy této skupiny, prezentující v esperantu pravidelné umělecké pořady pod názvem „Verda stacio“ (Zelená stanice), byli mj. známí herci Karel Höger, Vladimír Leraus, Jarmila Kurandová, Zdeňka Švábíková-Kožíková a režisérem její manžel spisovatel František Kožík. V té době byly v s velkým mezinárodním ohlasem odvysílány Smetanovy opery „Prodaná nevěsta“ či „Hubička“, Nedbalova opereta „Polská krev“, Čapkova dramata „R.U.R.“. a „Bílá nemoc“ a další díla.

vysílání VERDA STACIO

Po druhé světové válce byla stanice přestěhována do Prahy, kde byly její aktivity z politických důvodů ukončeny v r. 1950. Z tohoto období pochází např. nastudování „Pohádky máje“ bratří Mrštíků a Blodkovy operní jednoaktovky „V studni“. Vrcholem činnosti bylo kompletní nastudování Dvořákovy „Rusalky“ (s Karlem Högerem roli vypravěče a Marií Tauberovou a Beno Blachutem v hlavních pěveckých rolích). Tato zvuková nahrávka se jako jediná zachovala a byla následně vydána na MC i CD Českým rozhlasem bv r. 1996. Krátké ukázky z ní naleznete na konci této stránky.

Současnost

V současné době můžete najít rozhlasové stanice vysílající v esperantu ve všech kontinentech, ať již v klasické či internetové (podcastové) podobě.

Mezi oblíbené a sledované stanice patří např. Pola Radio a Varsovia vento z Varšavy, Esperanta Retradio z Rakouska s magazínem zajímavostí z různých oborů, 24 hodin denně vysílající Muzaiko z Maďarska, Ĉina Radio Internacia, 3ZZZ Melbourne, Radio Havano Kubo či Radio Vatikana.

Většina těchto radiostanic nabízí své archívy s nahrávkami vysílání k bezplatnému stažení.

pd

Stránky o Verda Stacio na webu Klubu esperantistů Brno

Rozhovory s významnými esperantisty z pozdější doby (Blanke, Ginz, Vondroušek, Kilian, Kořínek, Novobilský, Smyčka, Seemannová, Vinař, Lukáš, Rumler, Růžičková-Pavlínová, Lorková)


Soubory
mp3 Karel_Hoger_v_esperantu.mp3 (2.43 MB)
mp3 Arie_Rusalky_v_esperantu.mp3 (4.65 MB)
mp3 Varsovia_vento_ukazka.mp3 (4.16 MB)
Administrace - Aleš Tomeček © 2009-2022