Pořady v rozhlase

ČR Brno 16.2.2021 Rozhovor redaktorky Lucie Hostačné s Miroslavem Malovcem v pořadu Apetýt (26:14)

ČR 2 4.6.2020 Potře­buji se někde vyblbnout, říká psychiatr, kněz a ochotník Max Kašparů v pořadu „Blízká setkání“ – zahrnuje i pasáž na téma „Esperanto se učí rychleji“

ČR 2 22.4.2020 Max Kašparů o esperantu v pořadu „Dva na Dvojce“

ČR 6 Plus 2.2.2020 Pavlína Nečásková – Ve Vídni u znalce esperanta  – rozhovor s Bernhardem Tuiderem, vedoucím Esperantského muzea, v pořadu „Reportáže zahraničních zpravodajů“ – minutáž od 16:18

ČR 1 Radiožurnál 27.1.2020 Nikde není oficiální řečí a nikdo jím nemluví od narození, přesto má esperanto stále své fanoušky. Jejich Mekkou je Vídeň – pořad Pavlíny Nečáskové

ČR Pardubice 11.1.2020 Svi­tavy. Místo, kde si porozumí všechny národy světa

ČR 3 Vltava 2.11.2019 – Milý Bůh to ví… Nová Rusalka z Ostravy a Rusalka v esperantu – nejen o opeře, ale i o historii esperantského vysílání v Českém rozhlase, zahrnuje i vystoupení Daniela Mrázka – minutáž od 45:40

ČR 2 Praha 18.7.2019 – v diskusi o letních láskách uveřejněn dopis od prof. Vlastimila Novobilského, který se svou svou ženou Věrou (dcerou překladatele Jiřího Kořínka) seznámil díky esperantu (audiozáznam není dostupný)

ČR Brno 17.5.2019 – pořad Přemysla Hniličky – Představujeme „brněnský rozhlasový zázrak“. Poslechněte si medailon Františka Kožíka – v závěru (od 7:19) věnována pozornost působnosti F. Kožíka v esp. vysíláních Verda Stacio

ČR Vysočina 13.1.2019 – V Žirovnici bude slyšet jazyk esperanto. Propaguje ho tam místní duchovní – rozhovor s dr. Maxem Kašparů

ČR Olomouc 28.11.2018 – Herbortice jsou místem krásné přírody a kdysi i esperanta

ČR PLUS 30.10.2018 – pořad Dana Mrázka – o rodilých mluvčích esperanta, vědeckotechnické aplikaci, o historii a perspektivách jazyka v rámci EU a dalších tématech (19:00) – rozhovor s M. Blahušem, O. Raoulem, P. Balážem, J. Reinvartem a M. Frouzovou

ČR Pardubice 8.7.2018 – Prázdninové Svitavy lákají na muzea i lesy – rozhovor s Libuší Dvořákovou, vedoucí Muzea esperanta ve Svitavách (od 12:38)

ČR Rádio Junior 15.12.2017 Učíte se rádi cizí jazyky? Jestli ano, tak dnes se těšte na esperanto! – rozhovor s Danielem Mrázkem

ČR Wave 10.12.2017 – rozhovor s dr. Petrem Chrdlem o Zamenhofově univerzálním jazyku i náboženství v pořadu Hergot!

ČR Rádio vašeho kraje 24.9.2017 – Rok autora univerzálního jazyka- rozhovor s dr. Petrem Chrdlem v pořadu „Šalom alejchem“ – minutáž od 9:30

ČR Praha 26.7.2017 – Jazyk, kterým by se všichni domluvili. První učebnice esperanta vyšla před 130 lety – rozhovor s nakladatelem a autorem učebnice Esperanto od A do Z dr. Petrem Chrdlem

ČR Vysočina 22.6.2017 – pořad „Dobré odpoledne“ – rozhovor s Lenkou Klubalovou, která prostřednictvím esperanta pomáhá africkým sirotkům

ČR Plus 25.5.2017 – „Hovory“ s dr. Maxem Kašparů, držitelem největšího počtu VŠ titulů v ČR – téma esperanto od cca 14:36 min.

ČR Plus 20.4.2017 Jak zní Cimrman v esperantu? A dočká se někdy překladu do nového „esperanta Slovanů“? – připravili Daniel Mrázek a Jan Burda

ČRo Plus 14.2.2017 – Petr Ginz – básník a kreslíř, který zahynul v Osvětimi. Jeho kresba se dostala až do vesmíru

Internetové vysílání České konference 1.2.2017 – Rozhovor s RNDr. Pavlem Lehkým, předsedou sdružení eLingvo

ČRo Vysočina 8.8.2016 Chcete mít peníze? Naučte se anglicky. Chcete mít přátele? Naučte se esperanto! – rozhovor s Miladou Zemanovou

ČRo 2 Dvojka 30.3.2016 Mateme si pojmy – rozhovor s dr. Maxem Kašparů na aktuální společenská témata, o esperantu od 31.minuty 29 sekundy

ČRo 1 Radiožurnál 1.2.2016 – Dá se esperanto naučit za dvě hodiny? Tolstoj to dokázal – rozhovor s Petrem Chrdlem

ČRo 1 Ranní Radiožurnál 11.12.2015 Schůz­ky milovníků esperanta v Česku aneb Esperanto znají lidé po celém světě – rozhovor s Tomášem Břicháčkem, právníkem, publicistou a předsedou Pražského Klubu esperantistů, a s Josefem Trojanem

ČRo Brno 21.11.2015 – Esperanto jako liturgický jazyk – rozhovor s Oldřichem Arnoštem Fischerem – minutáž od 35:58

ČRo Pardubice 19.11.2015 – Ve Svitavách mají Muzeum esperanta, nejrozšířenějšího umělého jazyka – rozhovor s Libuší Dvořákovou

ČRo Dvojka 17.11.2015 Rubrika Zaujalo nás – Esperanto je nejrozšířenějším uměle vytvořeným jazykem – rozhovor s Maxem Kašparů

ČRo Vysočina 10.8.2015 – Esperanto znamená člověk, který doufá. Autor umělého jazyka chtěl, aby si všichni rozuměli – rozhovor s Miladou Zemanovou

ČRo Pardubice 6.8.2015 – „Jazyk bez výjimek. Esperantu rozumíte za čtvrt roku“ – rozhovor s Lenkou Angelovou, předsedkyní AEH

ČRo Dvojka 14.7.2015 – Kalendárium: uveřejněn projekt esperanta – redaktorka Lucie Husárová – minutáž 4:22–7:51

ČRo Ostrava 27.2.2015 – rozhovor s historikem Tomášem Majlišem a s Jaroslavem Suchánkem v pořadu „Křížem krážem“"

ČRo Brno 23.1.2015 – rozhovor Marcely Vandrové s Helenou Tlachovou o její cestě s esperantem do Nepálu – v pořadu Apetýt

ČRo PLUS 19.12.2014 – Má esperanto smysl, když je všude angličtina? – rozhovor s Tomášem Břicháčkem, Markem Blahušem a Davidem Gruberem v oblíbeném pořadu Radiofórum

ČRo Brno 24.8.2014 – "Rendez-vous s Marcelou Antošovou“ – rozhovor s Josefem Vojáčkem

ČRo Pardubice 10.3.2014 „Esperanto stále žije“ – rozhovor s Jarmilou Rýznarovou

ČRo Brno 3.11.2013 Rozhovor s Markem Blahušem, Josefem Vojáčkem a Miroslavem Malovcem

ČRo Brno 29.10.2013 – o vysílání Verda stacio v rozhovoru s vnučkami předválečného ředitele brněnského rozhlasu a esperantisty Antonína Slavíka

ČRo Ostrava 1.10.2013 Vlas­timil Kočvara je duší Slezan v pořadu „Ostravské příběhy“ – o vztahu k esperantu od 9:47

Regina DAB Praha 30.9.2013 – Pořad o básníkovi a dramatikovi Čestmíru Vidmanovi – v pořadu Senior klub (+ repríza 4.11.

ČRo České Budějovice 15.6.2013 – Rozhovor s Maxem Kašparů (o esperantu po 21.min. a 43 s.)

ČRo Pardubice 20.4.2013 O Muzeu esperanta v pořadu Posvícení (od 26.minuty)

ČRo3 Vltava 19.1.2013 Dvo­řákova Rusalka v esperantu – rozhovor s Danielem Mrázkem

ČRo Radiožurnál 19.1.2013 – Pořady Českého rozhlasu v esperantu – minutáž od 10:35 do 13:25 – redaktor Jan Herge

ČRo Brno 10.12.2012 Roz­hovor Svatavy Antošové s Josefem Vojáčkem v pořadu „Apetýt“ – o putovní výstavě „Je esperanto mrtvý jazyk?“, tradici esperanta v brněnském rozhlase a dalších tématech

ČR 6 17.8.2012 půl­hodinový rozhovor redaktorky Terezie Jiráskové s Pavlou Dvořákovou a Danem Mrázkem v pořadu Hovory (ke 125. výročí esperanta)

ČR Leonardo 14.8.2012 – pořad „Periskop“ – o esperantu s D. Mrázkem, D. Chvátalovou a S. Štočkem z České esp. mládeže (vč. ukázky gramatiky a konverzace) – minutáž 8:21–13:09

ČR 1 Radiožurnál 6.8.2012 půlho­dinový rozhovor redaktorky Zuzany Burešové s Pavlou Dvořákovou v pořadu Nad věcí (ke 125. výročí esperanta)

Rádio Česko 26.7.2012 krátký rozhovor s Pavlou Dvořákovou ke 125. výročí esperanta

ČR 1 Večerní Radiožurnál 26.7.2012 redaktor Pavel Novák o dr. Zamenhofovi a krátký rozhovor s Pavlou Dvořákovou

ČRo 1 Radiožurnál 26.7.2012 redaktor Pavel Novák o dr. Zamenhofovi a jeho rodném Bialystoku (vč. posluchačské soutěže o ceny) – ke 125. narozeninám esperanta

ČRo Brno 16.7.2012 rozhovor s ing. Josefem Vojáčkem opět v pořadu „Apetýt“ u příležitosti 125 let esperanta (minutáž od 6:18)

ČRo Leonardo 1.5.2012 „Debatování esperantem?“ – nejen o vzniku, ale i o současných možnostech využití esperanta se členy České esperantské mládeže  – seznámíte se rovněž bleskově s některými základy esperantské gramatiky a uslyšíte, jak tento jazyk zní v běžném rozhovoru

ČRo Brno 23.1.2012 rozhovor s ing. Josef Vojáčkem v pořadu „Apetýt“ na téma „Mezilidská komunikace – a třeba také esperantem“ (minutáž 6:57 až 53:30)

ČRo 1 Radiožurnál 29.11.2011 – Esperanto se dá snadno naučit – krátký rozhovor Daniela Mrázka s nakladatelem Petrem Chrdlem – od 22.minuty 48.sekundy (do 25:39)

ČRo Leonardo 4.11.2011 rozhovor Dana Mrázka s Pavlou Dvořákovou o Esperantské Wikimánii (minutáž 22:00 až 29:45)

ČRo1 Radiožurnál 2.11.2011 rozhovor s Bárou Závodskou z České esperantské mládeže na prezentaci v rámci Týdne dobrovolnictví (minutáž od 2:04)

ČRo 1 Radiožurnál 28.10.2011 re­portérka ČR Věra Pavlasová o setkání esperantských Wikipedistů ve Svitavách (minutáž 38:16 až 40:25)

ČRo Leonardo 19.7.2011 Rozhovor s Danem Mrázkem o Mezinárodním kongresu esperantské mládeže v Kyjevě

ČRo Leonardo 3.4.2011 rozhovor Dana Mrázka s Petrem Chrdlem o stálé i aktuální expozici v Muzeu esperanta ve Svitavách (minutáž 10:34 až 14:04)

ČRo 2 Praha 21.3.2011 Rozhovor s dr. Petrem Chrdlem

ČRo Olomouc 14.3.2011 100 let klubu esperantistů v Olomouci – rozhovor s Janem Dudou

ČRo Dvojka 17.11.2010 – rozhovor Lucie Hochmanové s Maxem Kašparů o esperantské gramatice a slovní zásobě a jejím vývoji – v pořadu „Zaujalo nás“

ČRo Leonardo 24.5.2010 Espe­ranto se hodí lidem v každém věku

ČRo 3 Vltava 14.5.2010 Rozhovor s Danem Mrázkem, předsedou České esperantské mládeže

ČRo 6 5.4.2010 – //Mohlo by být esperanto novým jazykem církve?"Rozhovor s dr. Maxem Kašparů

ČRo 2 Dvojka 18.12.2009 Roz­hovor Daniela Mrázka s oblíbeným francouzským zpěvákem JoMo (Jean-Marie Lequercem), který zpívá v esperantu a 20 dalších jazycích – v pořadu „Váš příběh“

ČRo Radiožurnál 15.12.2009 – Před 150 lety se narodil zakladatel umělého jazyka esperanto – redaktorka Alžběta Havlová – od 39.minuty 4.sekundy

ČRo Radiožurnál 15.12.2009 – pořad „Děti vám to řeknou“ – Vědí děti, co je esperanto? A jaké by to podle nich bylo, kdyby všichni lidé na světě mluvili stejným jazykem?

ČRo 2 Praha 27.8.2009 O his­torii esperantského vysílání v Českém rozhlase (pořad Na rozhraní, od 9min.40s.)

ČRo 1 – Radiožurnál 23.7.2009 o Me­zinárodním kongresu mládeže v Liberci

ČRo Radio Wave 21.7.2009 o Me­zinárodním kongresu mládeže v Liberci

ČRo 6 19.7.2009 – Jak se slouží mše v esperantu" – rozhovor Eva Hůlkové s kardinálem Miloslavem Vlkem v pořadu //Zaostřeno na církve – minutáž od 3:35 do 6:30

ČRo 2 Praha 17.7.2009 s Da­nielem Mrázkem

ČRo Pardubice 19.6.2009 s Pavlem Nechvílem a Jarmilou Rýznarovou

ČRo Leonardo 3.4.2009 2. výstava „Esperanto a mládež“ v Muzeu esperanta ve Svitavách rozhovor Dana Mrázka s Petrem Chrdlem

ČRo Pardubice 14.10.2008 s Li­buší Dvořákovou a Zdenkou Novotnou

ČRo Leonardo 30.4.2008 s Markem Blahušem

ČRo Ostrava 4.4.2008 – rozhovor s Vlastimilem Kočvarou a Svatomírem Vašutem

ČRo Dvojka 7.12.2007 o es­perantu v Itálii s Vědunkou Lunardi¨- v pořadu „Prstem na mapě“ (opakováno 14.12.2007 na Radiožurnálu)

ČRo Leonardo 24.10.2007 – Slang v esperantu – rozhovor s Martinem Minichem v pořadu „Sedmý světadíl“ – minutáž od 11:59 do 19:41

ČRo Dvojka 15.5.2007 – o Františku Kožíkovi, velkém spisovateli a příznivci jazyka esperanto (vč. rozhovoru s ním) – v pořadu „Velké osudy“ – zmínka o Verda Stacio od 19:18

Radio Prague International 29.3.2007 – Pavla Horáková – A look at the Czech Esperanto movement (Pohled na české esperantksé hnutí) – pořad v angličtině a rozhovor s Petrem Chrdlem

ČRo 7 Praha 28.7.2006 Rusalka v esperantu

Pořady v televizi

ČT 2 21.10.2021 Ces­topisný magazín BEDEKR vás v rámci návštěvy JV polského regionu Podlesí zavede i do Zamenhofova centra v Bialystoku

Regionální televize POLAR 5.10.2021 Na konferenci esperanta v Bartošovicích zněla i opera Národního divadla

Regionální televize POLAR 3.1.2021 Ve věku 98 let zemřel nejstarší občan Stonavy Antonín Wróbel

ČT 2 26.7.2021 Rozhovor s Markem Blahušem ke Dni esperanta

TV Lux.sk 2.9.2019 Beseda s dr. Maxem Kašparů  – o esperantu od 25:59

Kabelová televize Kopřivnice 16.9.2019 17 minutový rozhovor s Monikou Kimakovou z Ostravy a Pavlem Kaščákem z Bartošovic

ČT 2 19.6.2019 – rozhovor s Jaroslavem Suchánkem (bývalým velvyslancem v Austrálii) v pořadu Sabotáž (videozáznam není dostupný)

ČT 1 5.6.2019 – Ivan Acher s Markem Ebenem v pořadu Na plovárně (o esperantské opeře Sternenhoch od 8:33)

ČT 1 15.1.2019 Rozhovor s Markem Blahušem v pořadu Dobré ráno (další části, rozhovoru týkající se Wikipedie, se nacházejí zde)

Regionální televize POLAR 19.12.2018 Es­peranto – životní koníček Vlastimila Kočvary (o něco další rerpotáž vysílal i Opavský expres 26.12.2018 (minutáž od 2:17)

ČT 2 Brno 20.11.2018 Klub esperantistů Brno v pořadu Dobré ráno

CMS TV Svitavy 25.9.2018 Muzeum esperanta oslavilo 10 let

Moravskoslezská regionální televize Polar 27.4.2018 Film esperantistů z Novojičínska slavil v Číně úspěch

CMS TV Svitavy 8.8.2017 Japonská návštěva v bývalé Schindlerově továrně

Regionální televize Polar 25.7.2016 Foto­grafie mapují cestu esperantistů do Číny (Nový Jičín)

Regionální televize Polar 22.7.2016 Na vernisáži v Novém Jičíně zněla čínština a esperanto

Regionální televize Polar 6.1.2016 – Stonawscy esperantyści – Stonavští esperantisté

Regionální televize Polar 5.10.2015 Zámek v Bartošovicích hostil školu esperanta (od 5. min. 45 s.)

CMS TV Svitavy 25.9.2015 Česko není jen Praha, zjišťují esperantisté z Francie…

CMS TV Svitavy 31.7.2015 Svi­tavy – otevřené město a město v pohybu – oficiální informační video o městě v esperantském dabingu

Česká televize 16.1.2015 – rozhovor s dr. Maxem Kašparů v oblíbeném pořadu Hydepark – v rámci diskuse i odpověď na dotaz „Jaký dopad by mělo zavedení esperanta v EU“

CMS TV Svitavy Svitavské divadlo 25.10.2013 Svi­tavské divadlo zahrálo R.U.R. na Islandu

CMS TV Svitavy 16.10.2013 Re­portáž o výročí Muzea esperanta a svitavského esperantského klubu

ČT 2 – Emoce a my – 13.10.2013 – Rozhovor s Petrem Chrdlem (od 23.min. 33 s)

Kabelová televize Kopřivnice 20.9.2013 – O znovuodhalení esperantského pomníku a o historii esperanta v Kopřivnici

CMS TV Svitavy 12.8.2013 – O kongresu Mezinárodní ligy křesťanských esperantistů ve Svitavách

ČT Dobré ráno z Brna 26.7.2013 – Rozhovor s Markem Blahušem

Regionální televize Polar Ostrava 5.11.2012 Příz­nivci jazyka esperanto se setkali v Bartošovicích (od 7. min)

CMS TV Svitavy 31.7.2012 Mezi­národní konference o sci-fi a robotech v esperantu

CTK Studio Kopřivnice 20.2.2012 Kop­řivničtí skauti zachraňují esperantský pomník (v pořadí 8.-rubrika Kultura)

TV Prima – Zkraje týdne – Tip na výlet – 2.11.2011 Muzeum esperanta ve Svitavách

CMS TV Svitavy 8.11.2011 Wiki­pedie pomáhá popularizaci esperanta

ČT 1  – Události v regionech (Brno) 27.10.2011 Ve Svitavách se sešli tvůrci Wikipedie v esperantu

ČT 24 – Studio 6 27.10.2011 Sraz wikipedistů (k desetiletí založení esperantské Wikipedie) – rozhovor s Miroslavem Malovcem

ČT24 – Regiony 8.7.2011 V Pel­hřimově se chodí za psychiatrem do kostela (informace o esperantských aktivitách dr. Maxe Kašparů)

ČT1 – Barvy života 22.6.2011 Espe­rantistka Pavla Zemanová z Prahy o terapeutickém dobrovolnictví s morčaty v hospicu sv. Karla Boromejského

ČT1 – Kalendárium 20.3.2011 Výročí narození švýcarského farmakologa (nositele Nobelovy ceny) a esperantisty Daniela Boveta

ČT1 – Sváteční slovo 20.2.2011 dr. Max Kašparů – Hodiny a esperanto

ČT 1 – Vzduchoplavec Kráčmera nad Svitavskem 18.1.2011 se odehrává i v Muzeu esperanta

TV Noe – Televize dobrých zpráv 4 díly DVD Esperanto je …

TV Noe – Na koberečku s básnířkou a esperantistkou Věrou Ludíkovou

TV Noe – opět s Věrou Ludíkovou

Vlna z Brna 30.3.2010 Rozhovor s Markem Blahušem

Česká televize 29.1.2010 Margit Turková v pořadu „Barvy života“

Česká televize – pořad Z metropole 17.5.2008 Viktor Dvořák, Zdeněk Myslivec a základní kámen od ČES pro stavbu nové Národní knihovny (od 0:00)

Česká televize 2 31.1.2008 – Interhelpo – historie jedné iluze

Česká televize – Večerník z Čech 31.5.2007 Reportáž o Kongresu Svazu zdravotně postižených esperantistů v Seči (začíná 10. minutu pořadu)

Dobré ráno z Moravy a Slezska 19.2.2008

Slavnostní otevření Muzea esperanta 27.10.2008 Na­setelevize.cz

Zábavná i strašidelná muzejní noc (v Muzeu esperanta) 25.6.2010 Nase­televize.cz

TV Esperanto Bialystok Internetové televizní vysílání v esperantu

Administrace - Aleš Tomeček © 2009-2024