Nabízíme vám

JARNÍ ONLINE KURZ ESPERANTA

PRO ZAČÁTEČNÍKY!

Celkem deset lekcí po 60 minutách

od 16. dubna do 11. června 2024.

!!! Kurz je momentálně naplněn,

můžete se přihlásit zde

jako náhradník/náh­radnice

nebo se registrovat

do korespondenčního kurzuDůvody proč se učit esperanto (podle Američana Ronalda Glossopa)

Dvanáct argumentů pro i proti esperantu – posuďte sami!

ESPERANTO JE VÍC NEŽ JEN JAZYK!

= alternativní cesta k nekonzumnímu poznávání cizích zemí a kultur

= větší šance na plynnou komunikaci na bázi rovnoprávnosti (bez pocitu znevýhodnění v porovnání s rodilým mluvčím)

= pomocník při navazování osobních přátelství u nás i v zahraničí

= prostředek, který posiluje schopnost logického a asociativního myšlení, usnadňuje studium dalších jazyků a porozumění odborné terminologii
Zájemci o studium esperanta mají možnost

vybrat si z vícero možností:


1. stručné seznámení s jazykem na

Esperanto máš v kapse (PAKEO)

(4 oboustranné listy A4 – stručný přehled gramatiky, oboustranný slovníček, cvičení, stručné informace a internetové odkazy)


2. KORESPONDEČNÍ KURZY ČES

pro začátečníky i pokročilé (klasickou i elektronickou poštou)


3. Nová učebnice pro samouky i kurzy

ESPERANTO OD A DO Z s bezplatnou internetovou cvičebnicí

od nakladatelství KAVA-PECH


4. interaktivní internetový kurz na LERNU.NET

bezplatný kurz pro začátečníky

zahrnující i přehled gramatiky, mediatéku a diskusní fórum


5. nový kurz Urychlovač mnohojazyčnosti rovněž na webu LERNU.NET

6 lekcí s výukovým materiálem na 60 hodin studia (texty s audionahrávkami)

Esperanto jakožto prostředek pro usnadnění studia dalších cizích jazyků (k dispozici ve slovenštině a dalších jazycích – mimo češtinu)


6. videokurs Mazi en Gondolando (adaptace podle kursu BBC) na serveru Youtube

7. kurzy v rámci velkých mezinárodních akcí

8. klasické docházkové kurzy pořádané v rámci klubů, na školách apod.


Nabízíme rovněž různé

jazykové příručky a pomůcky

(klasické i elektronické)


Chcete se naučit esperanto?

Zeptejte se jak, rádi Vám zdarma poradíme.

kurzy@esperanto.cz


Mimo to, na důkaz toho, že esperanto není nepřítelem národních jazyků jako takových, pro vás budujeme jako speciální službu

STUDIUM JAZYKŮ NA INTERNETU ZDARMA!

„Internetový katalog bezplatných jazykových pomůcek a kurzů“ (v češtině) – již nyní zahrnuje více než 60 jazyků světa !!Soubory
pdf PECHAN, Alfonso - Gvidlibro por supera ekzameno.pdf (12.1 MB)
pdf Objevte-esperanto_brozura.pdf (33.04 MB)
pdf Esperanto-mas-v-kapse-PAKEO.pdf (777.28 kB)
xlsx hron_velky-slovnik_E-C_C-E.xlsx (30.49 MB)
pdf Malovec_Mluvnice.esperanta.pdf (1.21 MB)
Administrace - Aleš Tomeček © 2009-2024