Odkazy »

Esperanto ve světě

6dílné informační DVD Esperanto je… ke shlédnutí a bezplatnému stažení

Vyhledávač Google v esperantu

Nejpodrobnější katalog webových stránek v esperantu

Wikipedie – Esperantská verze internetové mnohojazyčné encyklopedie

Organizace

UEA Mezinárodní esperantský svaz (a kontakty na další zemské a odborné E-svazy)

TEJO Celosvětová organizace esperantské mládeže

E@I – Mezinárodní organizace realizující prostřednictvím esperanta rozmanité internetové projekty

Esperanto na Slovensku

ESF – Nadace Esperantic Studies Foundation.

Databáze, kalendáře a elektronické knihovny

Event Servo – Mezinárodní kalendář esperantských akcí

Pasporta Servo Databáze nabízející ubytování zdarma v rodinách esperantistů

E-librejo – Knihovna elektronických knih Franka Luina

Elektronická knihovna E-beletrie Dona Harlowa

S.T.E.B. Elektronická databáze vědeckotechnické literatury v esperantu

Internetové časopisy

Libera Folio zpravodajské novinky z esperantské­ho hnutí

Le Monde diplomatique E-verze vícejazyčného diplomatického serveru

Internetový rozhlas a televize

Esperanta Radio de Anton Oberndorfer každodenní relace na zajímavá témata (mimo esp. hnutí) s možností sledovat informace i v textové podobě – DOPORUČUJEME!

Pola Retradio vysílání z Varšavym pravidelné půlhodiny 1× za čtyři dny – úvodní aktuality na mimoesperantská témata (nejen ve vztahu k Polsku), rozhovory, hudba, informace o esperantské kultuře

Verda Stacio esperantské audio- a videovysílání z Ostravy

Muzaiko hudba a mluvené slovo 24 hodin denně!

Rozcestník zahraničních internetových rádií

Software

Ek! Prográmek pro Windows pro psaní esperantských znaků

Tajpi modernější verze Ek! pro Windows 2000 / XP / Vista / 7 / 8

Konvertilo Program, který jedním kliknutím převede váš text s x nebo h na text s diakritikou (písmeny se stříškami) – není nutno instalovat

Lingvohelpilo Kontrolní program pro esperantské texty (oprava překlepů a gramatických chyb) – není nutno instalovat

Mozilla Firefox – esperantská verze k instalaci

Sociální sítě s E-rozhraním

Facebook

Ipernity

Twitter

Adresáře zájemců o dopisování a chatování

Koresponda Servo Universala

Koresponda Servo portálu Edukado.net

Hobby

Virtuální výstava esperantských pohlednic

Virtuální filatelistická výstava Historie a současnost esperanta

Katalog poštovních známek s esperantskou tematikou

Růže Dr. Zamenhof

Tulipán Esperanto

Administrace - Aleš Tomeček © 2009-2024