Výbor ČES

funkce jméno kontakt činnost
Předseda Mgr. Libuše Hýblová Bohutín 136, 789 62 Olšany
tel. 774 928 974
libusehyblova@sez­nam.cz
řízení svazu, výboru a schůzí, koordinace činností, vnější vztahy v rámci ČR i zahraničí
Místopředsedkyně Leonarda Chaloupková K Panskému poli 160, 251 01 Světice
tel. 732 415 094
leonarda.ch@sez­nam.cz
vnější vztahy,kluby a sekce, granty, konference a sjezdy
Pokladník Ing. Vratislav Hirš Ruprechtov 117, 683 04 Drnovice
tel. 517 444 117
vratislav.hir­s@esperanto.cz
evidence a aktualizace členské základny, účetnictví svazu a správa majetku ČES
Člen výboru a redaktor Starta Miroslav Malovec Bosonožská 15/10, 625 00 Brno
tel. UPC 530 319 263
miroslav.malo­vec@esperanto­.cz
jazyk a historie hnutí, kultura (zejména literatura), odborné aplikace, pedagogika
Administrace - Aleš Tomeček © 2009-2019