Výbor ČES

funkce jméno kontakt činnost
předseda Mgr. Ing. Jiří Tomeček tel. 602 611 584
tomecek@esperan­to.cz
koordinace a reprezentace ČES, muzeum Svitavy
místopředseda Mgr. Libuše Hýblová tel. 774 928 974
libuse.hyblova@es­peranto.cz
vnější vztahy, UEA, EEU
pokladník Mgr. Andrea Švubová, DiS. svubova@esperanto.cz evidence a aktualizace členské základny, účetnictví svazu a správa majetku ČES
redaktor Starta Miroslav Malovec miroslav.malovec@esperanto.cz jazyk a historie hnutí, kultura, odborné aplikace, pedagogika
člen výboru Leonarda Chaloupková leonarda.chaloupkova@esperanto.cz kluby a sekce, konference, granty
člen výboru Mgr. Josef Kalčík kalcik@esperanto.cz web, spolupráce s mládeží
Administrace - Aleš Tomeček © 2009-2023