Výbor ČES

funkce jméno kontakt činnost
Předseda Mgr. Libuše Hýblová Bohutín 136
789 62 Olšany
tel. 774 928 974
libusehyblova@sez­nam.cz
řízení svazu, výboru a schůzí, koordinace činností, vnější vztahy v rámci ČR i zahraničí
Místopředseda Mgr. Ing. Jiří Tomeček Dr.Bureše 3
370 05 České Budějovice
tel. 602 611 584
tomecek@esperan­to.cz
web, muzeum
Členka výboru Leonarda Chaloupková K Panskému poli 160
251 01 Světice
tel. 732 415 094
leonarda.ch@sez­nam.cz
vnější vztahy, kluby a sekce, granty
Členka výboru Mgr. Andrea Švubová, DiS. Brněnská 3474/32a
695 01 Hodonín
tel. 604 850 689
a.svubova@email.cz
konference a sjezdy, spolupráce s ČEJ, granty
Pokladník Ing. Vratislav Hirš Ruprechtov 117
683 04 Drnovice
tel. +420 603 264 003
vratislav.hir­s@esperanto.cz
evidence a aktualizace členské základny, účetnictví svazu a správa majetku ČES
Člen výboru a redaktor Starta Miroslav Malovec Bosonožská 15/10
625 00 Brno
tel. 737 562 479, UPC 530 319 263
miroslav.malo­vec@esperanto­.cz
jazyk a historie hnutí, kultura (zejména literatura), odborné aplikace, pedagogika
Administrace - Aleš Tomeček © 2009-2022