KAREL JAROMÍR ERBEN

BUKEDO EL ĈEĤAJ NACIAJ MITOJ

(Kytice z pověstí národních)  

Z češtiny přeložil dr. Tomáš Pumpr.

Praha: Esperantský svaz Československé republiky, 1938. 93 s.


BUKEDO (Kytice)

Mortis patrin' kaj dormas sub razeno;
orfojn ŝi lasis sur la mond'.
Ili ŝin serĉis en ĉiu mateno
kaj reesperis pri renkont'.
Ŝia anim', sentante kordoloron,
revenis laŭ ilia pet':
enkorpis sin en et-folian floron,
kiu elkreskis sur la bed'.
Ili sciante laŭ la spir' intima,
ke ŝirmas ilin panja man',
la floron nomis: »Flor' Patrin-Anima«
(estas aroma timian').
Vi patruj-fabloj, mitoj de nacio,
Patrina Spiro kaj Arom',
mi ŝiris vin sur tomb' de l' historio -
Mi ŝiris. . . sed por kiu hom'?
Mi vin modeste ligos kaj bukedos,
orname maŝos per ruband',
kaj tiel mi vin sendos kaj ekspedos
al parencar' en fremda land'.
Eble filin' de familio sama
ekĝojos pro aroma flor',
eble eĉ filon spiro patrin-ama
ravos per sia bonodor'.

Kytice – celá kniha v češtině formátu htm

Kytice – překlad celé knihy ve formátu html

Překlad celé knihy ve formátech RTF a PDF je ke stažení zde níže.


Soubory
rtf Erben - Bukedo.rtf (232.74 kB)
pdf Erben - Bukedo.pdf (508.68 kB)
rtf Erben - basen Kytice - cesky a v esperantu.rtf (36.88 kB)
rtf Erben - basen Polednice - v češtině a v esperantu.rtf (41.95 kB)
Administrace - Aleš Tomeček © 2009-2020