Virtuální Kongres

23 - 26
listopad

online

Členové UEA (Universala Esperanta Asocio se mohou do 13. 11. bezplatně přihlásit na Virtuální Kongres – online obdobou Světového kongresu (letošní proběhl v Turíně). Program zahrnuje přednášky, kurzy, dílny, umělecký program aj. Nečlenové se mohou do téhož data do UEA přihlásit (základní členství pro občany Česka začíná na 27 EUR) a získat tak přístup na letošní VK. Připadně je možné přihlásit se jen na VK (50EUR). Přihlášky a bližší informace najdete na adrese https://vk.esperanto.net/2023/

Zobrazeno 40x

Administrace - Aleš Tomeček © 2009-2023