Setkání v muzeu a vernisáž výstavy: Fakaj asocioj - Lorenz

21 - 23
říjen

Muzeum esperanta Svitavy

Název výstavy

"Kongresoj de fakaj asocioj kaj memstaraj kaj 150 jaroj de naskiĝo de F.V.Lorenz“

Program „Setkání v muzeu“ ve dnech 21. – 23.10. 2022

Pátek : 18:00 hod. – večeře
19:30 hod. – Poludnica – krátký film + vyprávění Petera Baláže a
dalších účastníků

Sobota: 9:30 hod. – vernisáž výstavy – uvítání hostů, zdravice
10:00 hod. – přednáška o F.V. Lorencovi – Libuše Dvořáková
10:30 hod. – představení knih Petra Chrdleho a Petera Baláže

12:00 hod. – oběd

13:30 hod. – přednáška IFEF kongres – Ladislav Kovář + video z kongresu v Berouně
15:00 hod. – přednáška KAEST dříve – Petr Chrdle
16:00 hod. – přednáška KAEST nyní – Peter Baláž

17:30 hod.- večeře

19:00 hod.- „Hrátky s čertem“ – divadlo DOMA
20:00 hod.- návštěva esperantistů na Madagaskaru – Mária Pilková

Neděle: 9:00 hod.  – 100 let od narození Eli Urbanové – Petr Chrdle +
recitace básní – Mária Pilková
10: 15 hod. – Zpráva o činnosti Klubu přátel esperanta ve Svitavách 2020 – 2022

Zobrazeno 70x

Administrace - Aleš Tomeček © 2009-2022