Lingva konsultejo: Miroslav Malovec malovec@volny.cz

Libroservo Marie Čumová, Svitavy marie-cumova@seznam.cz Vendado de ibroj kaj aliaj Esperanto-varoj

Pasporta Servo: Vlasta Pištíková, pismis@volny.cz

Abono de esperantaj gazetoj el eksterlando Pavel Polnický polnickypavel@seznam.cz (la informo nur en la ĉeĥa)

Gazetara servo (kolektado de artikoloj pri esperanto en ĉeĥa gazetaro): Jaroslava Čejková, jarkacejkova@centrum.cz (informo pri interretaj artikoloj ĉi tie – en la ĉeĥa)

Ĉefdelegito de UEA pro Ĉeĥio: Petr Chrdle chrdle@kava-pech.cz

Teknika administrado de la retejo www.esperanto.cz Aleš Tomeček tomecekales@seznam.cz

Teamo de de la retejo www.esperanto.cz – redaktejo@esperanto.cz

Pavla Dvořáková, Miroslav Malovec, Libuše Hýblová; Matěj Nárožný (aranĝoj en Svitavy)

Administrace - Aleš Tomeček © 2009-2020