La 10-a Sabla Printempo

Okazloko - Skokovy, CZ

23 - 26
4

Skokovy, CZ


Interreta seminario „Sabla Printempo“, antaŭe organizata en la urbo Písek en suda Bhemio, jam la kvaran fojon okazos kadre de la Printempa Lingva Seminario en Skokovy, en belega sabloŝtona regiono de Bohemia Paradizo norde de Prago en pensiono ESPERO.


La ĉefa temo estos denove „SONREGISTRADO“ – trejnado pri realigo de voĉregistraĵoj (de tekstoj por lingvokursoj, beletro kaj prelegoj) kaj de muziko en komputilo en la programo Audacity. Eblas ankaŭ por absolutaj komencantoj!

Vendrede antaŭtagmeze 24.4. okazos seminario „MALKOVRU VIAN VOĈON“. Interesitoj povas aliĝi al la ĈEA-projekto „Fonoteko“. Tiuj, kiuj jam antaŭe partoprenis, povos anticipe hejme labori pri la teksto, kiun ili dum la seminario registros, aŭ laŭinterese lernos kiamaniere mem prilabori komputile la registraĵon. Propra tekkomputilo bonvenas, sed ne nepre necesas. Laŭ eblecoj oni certigos individuan aliron al ĉiu partoprenanto.

Individua laboro de lektoroj kun interesitoj okazos jaŭde, sabate kaj dimanĉe antaŭtagmeze. En la restanta tempo eblas partopreni lingvan konversacion, ekskursi aŭ aranĝi alian propran programon.


Ne mankos ankaŭ interesaĵoj kaj aktualaĵoj pri Apliko de Esperanto en Interreto kaj projekciado de mallongaj filmoj (jaŭde vespere). Konkreta enhavo estos parte precizigita ankaŭ laŭ konkreta intereso kaj bezonoj de la partoprenantoj. Ripoza (ekskursa kaj amuza) programo okazos samtempe kun la programode la Lingva Seminario.

LOĜ- kaj PREZKONDIĈOJ (samas kiel ĉe Lingva Seminario):

Familieca etoso, senbariera medio, loĝigo en 2–3(maks.4)litaj ĉambroj (kun lavujo; duŝejoj/necesejoj surkoridore). Ebleco de ripozo en la ĝardeno, kuracaj proceduroj, tabloteniso, prunteblo de bicikloj.

FAVORAJ PREZOJ! 420,–CZK por loĝigo kaj tutaga manĝado popersone kaj nokte, kotizo por organizaj paj programaj elspezoj 100,– CZK (aŭ libervole pli). Oni pagas surloke. Tranoktelspezon de la senpage laborantaj lektoroj kontribuas per subvencio Ĉeĥa Esperanto-Asocio.

Kontraŭ unu prezo eblas partopreni ambaŭ aranĝojn!!

Ĉeforganizanto: Pavla Dvořáková

Informoj kaj aliĝoj: pavla.dvorakova (zavináč) esperanto.cz

Plej malfrue ĝis la 31-a de marto, poste sengarantie pri loĝado (aŭ pli koste en najbara pensiono).

Montrite 787x

Administrace - Aleš Tomeček © 2009-2020