Sekcio de nevidantoj de ĈEA

La sekcio asocias blindajn kaj maltforte vidantajn membrojn de Ĉeĥa Esperanto-Asocio. Ĝi organizas por siaj interesajn renkontiĝojn. Ĝi ankaŭ peras kontaktojn kun similaj esperantaj organizaĵoj eksterlandaj kaj diskonigas Esperanton inter la nevidantoj en Ĉeĥio.

Pli da informoj pri la sekcio vi povas legi ĉi tie.
La plej signifanta aranĝo estis la 77a Internacia Kongreso de Blindaj Esperantistoj organizata julie 2011 en urbo Olomouc. La dokumentmaterialojn el tiu ĉi kongreso entenate ankaŭ Kongreslibron, aŭdio-dosierojn pri la kongresa urbo Olomouc kaj el adiaŭa vespero vi trovos ĉi tie.

Sekcio de blinduloj eldonadas trifoje jare gazeton Aŭroro paralele en Brajla skribo kaj en formato mp3.

La sekcio ekde 2015 kunlaboras kun ĈEA koncerne prelegajn kaj muzikajn kontribuojn al la programo de ĈEA-aranĝoj (la 15-a ĈEA-Kongreso, Inaŭguro de la nova ekspozicio en la Esperanto-Muzeo Svitavy). En 2016 la Sekcio pretigis kaj kunlabore kun ĈEA eldonis muzikan KD-on „Kun kanto ĉirkaŭ la mondo“. La enhavo kaj kantaro elŝuteblas sube. Kontakto por ev. aĉeto estas svit.luny@seznam.czlumaluno@atlas.cz.


Soubory
pdf El nia historio.pdf (229.68 kB)
odt Kantareto al la kompaktdisko KUN KANTO CIRKAU LA MONDO.odt (454.18 kB)
Administrace - Aleš Tomeček © 2009-2019