ĈEA-estraro

funkcio nomo kontakto agado
Prezidanto Libuše Hýblová Bohutín 136, 789 62 Olšany
tel. 774 928 974
libusehyblova@sez­nam.cz
gvidado, kunordigado kaj reprezentado de ĈEA, inkluzive UEA kaj EEU
Vicprezidanto Jiří Tomeček Dr.Bureše 3, 370 05 České Budějovice
tel. 602 611 584
jirka.tomecek @post.cz
Muzeo de Svitavy, estro de muzea kaj ekspozicia grupo, ĉefredaktoro de retejo, teknika subteno
Komitatano Leonarda Chaloupková K Panskému poli 160, 251 01 Světice
tel. 732 415 094
leonarda.ch@sez­nam.cz
laboro kun kluboj kaj sekcioj, subvencioj, informado
Komitatano Andrea Švubová Brněnská 3474/32a, 695 01 Hodonín
tel. 604 850 689
a.svubova@email.cz
organizado de konferencoj, kunordigado de kunlaboro kun ĈEJ, subvencioj)
Kasisto Vratislav Hirš Ruprechtov 117, 683 04 Drnovice
tel. 517 444 117
vratislav.hir­s@esperanto.cz
membrodatumbazo, kontado
Komitatano kaj redaktoro de STARTO Miroslav Malovec Bosonožská 15/10, 625 00 Brno
tel. 530 319 263
miroslav.malo­vec@esperanto­.cz
historio de la movado, kulturo, lingvaj konsultoj, ciferecigado, fakaj aplikoj, pedagogio
Administrace - Aleš Tomeček © 2009-2021