.

Ĉeĥa Esperanto-Junularo  – organizo grupiganta junajn favorantojn de Esperanto. Helpas al siaj membroj utiligi Esperanton por korespondado, ligo de kontaktoj kaj aliaj celoj, informas pri Esperanto en sia retpaĝaro, organizas kursojn kaj proprajn renkontiĝojn kaj vojaĝojn al eksterlandaj aranĝoj, kunlaboras pri fakaj interretaj projektoj.


.

Asocio de Esperantistoj-handikapuloj (AEH-IKEH) kun sidejo en Pardubice grupigas membrojn en 22 landoj. Eldonas monatan gazeton Informilo kaj organizas regulajn lingvoseminariojn, renkontiĝojn kaj ekskursojn.


.

Civitana grupiĝo E-lingvo kun sidejo en Brno koncentriĝas pri efika propagado de la unueca komunika lingvo en Ĉeĥio kaj en Eŭropo. Prizorgas plurlingvan retpaĝaron dediĉitan al la problemaro de multlingveco enmonde kaj al eblecoj de ĝia solvo.


Klubo E-mentalo Prago

.

ligas Esperanton kaj klerigadon kun amuziĝo, recesio, vojaĝado kaj (ne nur gastronomia) kreemo. Organizas regule laŭtemajn kunvenojn dufoje monate en Prago kaj semajnfinajn aranĝojn en diversaj partoj de Ĉeĥio (Teatra kaj grila semajnfino en Suda Bohemio, Vinkela semajnfino en Suda Moravio, Festado de Sankta Nikolao kaj de Kristnasko en Prago ktp).

Info: pismis@volny.cz


.

Ĉeĥa Fervojista Esperanto-Asocio kunigas fervojistojn kaj interesitojn pri fervojo havantaj rilaton al Esperanto. Ĉiujare ĝi organizas konferencojn en diversaj lokoj de Ĉeĥio kun riĉa faka kaj kultura programo. Membroj de la asocio partoprenas en la agado dde IFEF en ĝia estraro kaj fakaj komisionoj.

Kontakto: Bří Hubálků 161, 560 02 Česká Třebová, e-mail: ifef63(heliko)gma­il.com


Societo por la internacia lingvo Esperanto, Dřínová 93/18, 612 00 Brno-Lesná estas sendependa E-organizo direktita al fortigado de prestiĝo de la neŭtrala internacia lingvo en eŭropa kaj globala komunikado de civitanoj dum konservado de natura diverseco de lingvoj kaj kulturoj.

Konforme al tiu celo la societo realigas aktivecojn por altigado de

  1. lingvoscio de Esperanto kaj scioj en fakoj esperantologio kaj interlingvistiko inter siaj membroj kaj favorantoj
  2. objektiva informiteco de la ĉeĥa publiko pri problemoj de internacia komunikado, kiam la nuna rolo de la angla lingvo neceson de solvo dela problemo substrekas, sed definitve ne solvas.

La societo klopodas en siaj membroj veki celkonscion, kiu supozas aktivan kaj kvalifikitan agadon direktiĝantan al realigo de la neŭtrala internacia lingvo en kunteksto de la kultura globaligo.

Info:Podhradska@volny.cz

Administrace - Aleš Tomeček © 2009-2020