Rete haveblaj E-gazetoj eldonataj sur teritorio de Ĉeĥio :

Starto  – presorgano de Ĉeĥa E-Asocio

ĈEA-Retkomunikoj – neregula reta informilo

Dio Benu – gazeto de la katolika sekcio de ĈEA

Aŭroro – gazeto de la sekcio de nevidantoj de ĈEA

Informilo – monatgazeto de Asocio de esperantistoj-handikapuloj

Bulteno de E-klubo en Brno

Mozaiko – vikirevuo aperanta en la retpaĝaro www.esperanto.cz

Artikoloj pri ĉeĥa E-movado en eksterlanda E-gazetaro kaj retejoj

la rubriko komencas esti prilaborata!

bv. sendi ligilojn pri tiuspecaj artikoloj al komputado (ĉe) esperanto.cz

Petro Chrdle – La nuntempa Esperanto-movado en Ĉeĥio Eŭropa bulteno 2010/10

Petr Chrdle – Historio kaj planoj de nova Esperanto-Muzeo en Svitavy Esperantologi­o/Esperanto Studies 2009/4

Intervjuo kun Pavel Polnický ĉina retejo espero.com.cn

Jarmila Rýznarová – Esperanto en la ĉeĥa urbo Pardubice Libera Folio 14.4.2008

Petr Chrdle – Popularigo pli ol duonjarcenton post kruela forpaso Pri la libro „Taglibro de mia frato“ (pri Petr Ginz), japana gazeto Nova vojo 2005/4

Liba Gabalda – La IVa Sabla Printempo (Pri Internacia interreta trejnseminario en Písek, gazeto Venezuela Stelo 2009/83/p.12

Administrace - Aleš Tomeček © 2009-2020