Kun Esperanto ĉirkaŭ la mondo

Okazloko - Svitavy, CZ

26 - 27
9

Svitavy, CZ


Semajnfina aranĝo kun riĉa SENPAGA kultura, kleriga kaj amuza programo

La realigo okazas kun financa subteno de la Regiono Pardubice.

SUPOZATA PROGRAMO:

Interesitoj demalproksime povas veni kaj tranokti jam vendrede.

Sabate ĉ. la 10-a horo alveturo de rapidtrajnoj el direktoj Brno(-Vieno) kaj Česká Třebová (-Prago-Olomouc-Ostrava). La stacidomo situas ĉ 10 minutojn piede de la muzeo, por personoj kun sankomplikaĵoj eblas laŭ antaŭinterkonsento prizorgi traqnsporton peraŭte.

Je 10:30 – Inaŭguro de la nova tutjara ekspozicio „Kun Esperanto ĉirkaŭ la mondo“ (aŭ Netradiciaj vojoj al ekkonado de fremdaj landoj kaj kulturoj) kun akompana programo

en la Esperanto-Muzeo, situanta en teretaĝo de la Domo de Ottenforfer

kun kultura programo kaj efreŝiĝo

akompana muzika programo – Jiří kaj Milena Jelínek (Sekcio de nevidantoj dĈEA)

12:15 fakultativa komunatagmanĝo en la restoracio ASTRA (ebleco de elekto el favorprezaj pretaj manĝoj, pago individue surloke) – interesitoj pri rezervado de loko en saloneto kun limigita kapacito bv. aliĝi ĝis 23.9. – poste sen garantio!

13:45 promeno tra la historia urbocentro, partopreno en la Sanktvenceslaa vingustumado (aĉetado de vino estas unusola afero individue pagenda), prezentiĝo de zimbalona popolensemblo,

15:00–16:15 – „Ekoturismo per ĉiuj sensoj“ (ĉeĥlingve – ankaŭ por la urba publiko, laŭbezone kun resuma interpreto al Esperanto – por eksterlandaj gastoj eblas uzi la tempon ekz. por vizito de la Urba Muzeo aŭ por plilongigo de vingustumado surplace)

  • Kiel kaj kial vojaĝas nevidantoj (Jiří Jelínek, Jaroměř, Sekcio de nevidantoj de ĈEA)
  • Novaĵoj en la projekto „Ekoturismo por ĉiuj“(novaj senbarieraj linioj ne nur por rulseĝuloj en la Regiono Pardubice kaj en najbaraj regionoj) – Klubo de amikoj de Esperanto Svitavy
  • Sensoĝardenoj kaj palpopadoj en Ĉeĥio – Pavla Dvořáková, Písek

16:15–17:45 – „Kun Esperanto ĉirkaŭ la mondo" (Aŭstralio, Brazilo, Israelo, Japanio, Suda Koreio, Kubo, Singapuro) – travivaĵoj el vojaĝoj kun projekciado – Petr Chrdle, eldonisto kaj eksa posedanto de vojaĝagentejo, kiuj travojaĝis 70 landojn de la mondo (nur en Esperanto, sen interpretado)

individua vespermanĝo, libera tempo

19:00–20:00 – projekciado de mallongaj vojaĝfilmoj en Esperanto 20:00– Komuna muzikumado kaj instruado de kantoj el diversaj anguloj de la mondo (en la ĉeĥa, en la originaj lingvoj kaj en esperanto) – sub gvido de Pavla Dvořáková

PARTOPRENO EN LA TUTA PROGRMO ESTAS SENPAGA!!


Dimanĉe paralele:

  1. babilado kun eksterlandaj gastoj, diskutoj pri ekspozicia ĉeftemo,

    en la muzeo (senpage)

  2. duontaga ekskurso al la urbo Litomyšl (kun renesanca kastelo sur UNESCO-listo (per publika buso) aŭ al la urbo Polička (trajne), aŭ laŭ interkonsento kaj ebleco peraŭte – horaro lige al forveturo de posttagmezaj trajnoj
  • elspezojn por vojaĝo kaj enirprezoj partoprenantoj kovros individue surloke

Ebleco de tranokto por 1 aŭ pli da noktoj en nove rekonstruita apartamenta pensiono „Bárta“ suir la ĉefplaco tuj apud Esperanto-Muzeo (ĉ. 13 Eŭroj/perso­ne/nokte). Disponeblas ekipita kuirejo, vendejoj por aĉeto de manĝoj apudas. Retejo kaj fotogalerio: http://www.ubytovanisvitavy.eu/ Aliĝoj por tranokto plej malfrue ĝis la 15-a de septembro ĉe: svitavy (ĉe) esperanto.cz


Info: svitavy (zavináč) esperanto.cz


ATINGEBLECO:

La urbo Svitavy, situanta en centro de Ĉeĥio (en t.n. Bohemia-moravia Limregiono) facile atingeblas per ĉiuj trafikiloj el ĉiuj direktoj. Ĝi troviĝas sur la ĉefa trajnlinio kaj el direktoj Prago, kaj Ostrava, kaj Brno(-Vieno). Ev. helpon pri detaloj petu ĉe la organizantoj.

Ni rekomendas alvenon:

Vendrede: el direkto Prago: R Punkva (15:51), en Svitavy je 17:58 aŭ R 873 Slavkov (17:51), en Svitavy je 19:58

el direkto Brno/Vieno
RJ 370 Joseph Haydn (Vieno 17:07, Brno 18:39)
R 862 Svitava (Brno 18:57, Svitavy 19:58)

Sabate ĉirkaŭ la 10-a horo alvenas trajnoj el direktoj Česká Třebová (-Prago kaj Ostrava) kaj Brno. La trajnoj foriras reen sabate ĉ. la 18-a horo, aŭ dimanĉe ĉ. la 12-a, 14-a, 16-a horoj (pli precize vidu IDOS.CZ).

La Esperanto-Muzeo en teretaĝo de la Ottenforger-Domo situas rande de la ĉefplaco, ĉ. 10 minutojn piede de la trajna stacidomo. SITUO SURMAPE


Info: svitavy (ĉe) esperanto.cz

Montrite 791x

Administrace - Aleš Tomeček © 2009-2020