10 jaroj de Esperanto-Muzeo en Svitavy

Okazloko - Svitavy,CZ

14 - 16
9

Svitavy,CZ


KADRA PROGRAMO

Vendrede:

19:00–22:00 Inaŭguro de la nova ekspozicio dediĉita al 10 jaroj de la muzeo kaj 100 jaroj de la respubliko, kun akompana programo kaj refreŝiĝo

Sabate:

9:00–11:45 Solena programo omaĝe al dekjariĝo de la Esperanto-Muzeo

post tagmanĝo duontaga busekskurso al Moravská Třebová (vizito de la Urba Muzeo kaj de la renesanca kastelo)

18:00–19:30 Koncerto de la muzikgrupo NOPROBLEM Kostelec na Hané
(kantanta ĉeĥe kaj Esperante repertuaron de Spirituál kvintet)

20:00 vespermanĝo kaj amuziĝo

Dimanĉe:

9:00–11:30 Urbovizito kaj promeno

Kadre de la aranĝo okazos INTERNACIA MUZEA SEMINARIO

(dimanĉe 8:30–12:30, ev. plilongigebla, laŭ nombro de kontribuantoj kaj interesitoj ev. ankaŭ vendrede aŭ sabate posttagmeze).

Ĉi-sube elŝuteblas

DETALA PROGRAMO


TRANOKTO:

en la nova pensiono U Bárty tuj apud la muzeo (komfortaj 2–3litaj ĉambroj kun kuirejeto kaj duŝejo/necesejo memstara aŭ komuna por du ĉambroj; 1-a kaj 2-a etaĝo sen lifto) – 350,– CZK popersone kaj ponokte, sen matenmanĝo; garantiatas nur post aliĝo kaj pago ĝis 31.8.2018

aliajn loĝeblecojn necesas mendi memstare (vidu alŝutitan informilon!)

PROGRAMKOTIZO:

100,– CZK(por membroj de ĈEA, ĈEJ, SKEF kaj SKEJ), 150,– CZK (por la ceteraj)

MANĜOJ

memstaraj, interesitoj pri komuna favorpreza sabata tagmanĝo kaj vespermanĝo en ASTRA (pro tempoŝparo kun elekto el 2–3 manĝoj) devas indiki la elekton en la aliĝilo kaj antaŭpagi

KONTAKTO:

Esperanto-Muzeo, nám. Míru 81/1, CZ-568 02 Svitavy

cea @ esperanto.cz

tel. +420 774 928 974 (prezidantino Libuše Hýblová)

kontakto pri la ekspozicio kaj la muzea seminario: pavla.dvorakova @ esperanto.cz

Kompleta aliĝilo kaj pagoinformoj aperos ĉi-paĝe FINE DE JUNIO.

Limdato por aliĝoj kaj mendo de servoj estas 31.8.2018, poste sengarantie!

Ni ĝojatendas vian abundan partoprenon!

Montrite 228x

Soubory
pdf JUBILEA SOLENAJXO EN LA E-MUZEO 14.-16.9.2018.pdf (163.29 kB)

Administrace - Aleš Tomeček © 2009-2018