Antaŭkristnaska Renkontiĝo

Okazloko - Písek, CZ

30
11

Písek, CZ


Tradicia aranĝo organizata de la klubo „La Ponto“ Písek

Ekde la 10-a horo – la 11-a Kultura adventa matineo, ĉi-foje en la ĉi-jare nove malfermota konstruaĵo de la Urba Biblioteko kaj ekspozicieto pri Esperanta literaturo

(ĉeĥlingve, ankaŭ por la urba publiko)


Tagmeza promeno tra la urbo, ev. vizito de la interesaj ekspozicioj

Posttagmeza programo dediĉita al 160jariĝo de d-ro Zamenhof kaj al kristanaj kaj popolaj adventaj tradicioj

Detala programo disponeblos en oktobro. Kotizo por organizaj kaj programaj elspezoj kaj por refreŝiĝo – 100,– CZ (pageblaj surloke) Kaze de intereso pri partopreno bv. nepre retmesaĝe anonci vin ĝis 27.11.!

KONTAKTO: Pavla Dvořáková, pisek @ esperanto.cz


Montrite 732x

Administrace - Aleš Tomeček © 2009-2023