108a UKo Torino

28 - 06
7
8

Torino, IT

En la jaro 2006 ni vizitis UK-on en Firenzo kun vojaĝoficejo Ciao. Estas denove ebleco veturi kun ĝi ankaŭ al 108-a UK-o Torinon en la jaro 2023.

Oni veturos buse vendrede la 28an de julio posttagmeze el České Budějovice (eventuale el Prago) dumnokte, kaj Torinon ni venos sabate la 29-an de julio antaŭtagmeze, por ke ni sukcesu partopreni solenan malfermon de la UKo.
Reen oni veturos sabate la 5-an de aŭgusto kaj alvenon oni planas por dimanĉa antaŭtagmezo.
Vojaĝkosto estas cca 3.500 kronojn, dependas de nombro de aliĝintoj.

Se vi volus, ke la vojaĝoficejo certigu por vi ankaŭ loĝlokon, oni proponas du eblecojn:
Pli malkara hostelo por 38.50 eŭroj + 1 eŭro loka pago nokto/persono – entute proksimume 7.000 kronojn.
Dulita ĉambro en 4* hotelo 50.50 eŭroj + 3,70 eŭroj loka pago nokto/persono – entute proksimume 10.500 kronojn.

Ambaŭ eblecoj estas sen matenmanĝo (alpagebla 7–16 eŭroj por 1 persono kaj 1 tago)
Ambaŭ lokoj estas ekster la centro, do alkakulendaj estas urbtrafikaj kostoj por vojaĝi kongresejon kaj reen.

Aliĝilon por kongreso prizorgos ĉiu memstare.

Se vi intencas vojaĝi kun ni, skribu je adreso tomecek @ esperanto.cz, plej malfrue ĝis 15-a de januaro 2023:

  1. de kie vi volas vojaĝi: České Budějovice / Praha / alia loko
  2. ĉu vi volas certigi loĝlokon; se jes, ĉu vi preferas pli malkaran hostelon aŭ hotelon

Montrite 43x

Administrace - Aleš Tomeček © 2009-2023