Lingvo »

Kursoj en Ĉeĥio:

Korespondaj kursoj por ĉeĥlingvanoj (niveloj por komencantoj kaj por progresintoj), info kurzy@esperanto.cz

Somera Esperanto-Tendaro Lančov
- kursoj precipe por komencantoj (2 dusemajnaj etapoj)

Lingvaj Seminarioj en pensiono ESPERO Skokovy – diversgradaj semajnaj lingvokursoj en aprilo kaj en oktobro, info aeh-ikeh@volny.cz kaj drahotova@esperanto.cz

Tradukseminarioj – precipe pri turismaj tekstoj – okazas kutime kadre de la aranĝo Sabla Printempo, info pisek@esperanto.cz

Aktualajn informojn pri okazantaj kursoj en kluboj, lernejoj ktp. disponigas malovec@volny.cz


Datumbazo de E-kursoj eksterlande ĉe Edukado.net

Liberaj studoj ĉe Edukado.net


Informfontoj pri ekzamenoj:

Komuna Eŭropa Referenckadro por lingvoj

Internaciaj ekzamenoj de UEA/ILEI Gvidilo

Ekzamenoj de ĈEA Pri scio kaj Pri kapablo instrui


Soubory
pdf SET aligxilo.pdf (84.03 kB)
Administrace - Aleš Tomeček © 2009-2020