Ligiloj »

Lingvo – Lernado kaj instruado

Lernolibroj kaj kursoj

PAKEO – „Esperanton vi havas en la poŝo“ – poŝformata lernolibreto kun ekzercoj kaj vortareto(elŝu­teblas versioj en diversaj lingvoj inkluzive la ĉeĥan)

Baza konversacio ĉeĥa-esperanta

Lernu.net  – 12 senpagaj retkursoj por komencantoj kaj progresintoj (en 4O lingvoj inkl. la ĉeĥan); ebleco studi kun aŭ sen instruisto;krome lingvohelpiloj kaj ludoj, komunuma uzulreto

Mazi en Gondolando furora videokurso (ne nur por infanoj) elŝutebla en Youtube

Plena Manlibro de Esperanta Gramatiko de Bertil Wennergren

Plena Analiza Gramatiko de K. Kalocsay kaj G. Waringhien

Vortaroj

Granda retvortaro esperanta-ĉeĥa kaj ĉeĥa-esperanta de Josef Hron ĉe Slovnik.cz

Vortaro.net – Plena Ilustrita Vortaro de Esperanto interreta – senpage konsultebla

ReVo – Reta Vortaro

Listo de E-vortaroj kaj terminaroj haveblaj en Interreto

Vortaroj kaj aliaj helpiloj por tradukantoj

Ilustrita E-vortaro – kvazaŭ konciza PIV surreta

Baza Esperanta Radikaro Pli ol 2900 radik-vortoj kun klarigo en simpla Esperanto)

Slango kaj Ĵargono en Esperanto Listo de esprimoj, kiuj ne troviĝas en PIV)

Tabuaj vortoj en Esperanto

Komputeko Plurlingva komputila leksikono inkluzivanta Esperanton

Instruado de Esperanto

Edukado.net Internacia informriĉa portalo por instruantoj kaj studentoj de Esperanto

Manlibro pri instruado de Esperanto

ILEI Retpaĝaro de Internacia Ligo de Esperanto-Instruistoj

Internacia Pedagogia Revuo

Retpaĝaro de Pedagogia komisiono de ĈEA

Interlingvistiko kaj esperantologio

Akademio de Esperanto

Wells – Interlingvistiko – enkonduko prelego

Enkonduka lernolibro de interlingvistiko de Věra Barandovská-Frank

Revuo Informilo por interlingvistoj

Lingva Kritiko.com – Valora kolekto de esperantologi­aj studoj

Lingviko.net Studoj pri interlingvistiko

Werner – Terminologia kurso

Artikoloj en la retejo de la eldonejo Sezonoj Blanke, Haupenthal, Golden, Kalocsay, Pokrovskij k.a.

Neergard – Fremdvortoj en Esperanto

Administrace - Aleš Tomeček © 2009-2020