Brno
Klub esperantistů

Kontaktní osoba Miroslav Malovec
Adresa: Bosonožská 15, 625 00 Brno
E-mail: malovec@volny.cz
Stránky WWW: http://www.literatura.bucek.name/…tm/index.htm
Zpátky na přehled klubů
Administrace - Aleš Tomeček © 2009-2016