Renkontiĝo de la ĉeĥa IKUE-sekcio

Okazloko - Vranov u Brna, CZ

16 - 18
9

Vranov u Brna, CZ


La ĉeĥa IKUE-sekcio kaj Katolika sekcio de ĈEA invitas ne nur siajn membrojn, sed ankaŭ ĉiujn favorantojn al SEPTEMBRA RENKONTIĜO por komune travivi belajn tagojn en spirite riĉa pilgrimloko VRANOV U BRNA.

OKAZLOKO: bele aranĝita kaj ekipita Spirita Centrejo de Sankta Francisko el Paola, tranokto en 1 ĝis 5litaj ĉambroj kun propra duŝejo/necesejo

Klaku al fotaĵo de la arealo kaj al belaj panoramaj fotaĵoj!


ATINGEBLECO: La komunumo Vranov situas nur 15km norde de Brno en la lokoj nomitaj antaŭe „Moravia Svislando“. Ĝi bone atingeblas ne nur peraŭtomobile, sed ankaŭ per urba buslinio aŭ el la fervojaj stacioj Kuřim kaj Česká ankaŭ per buslinio. La aliĝontoj, kiuj deziros ricevi informojn pri la horaroj de la buslinioj, bv. tion noti en la aliĝilo.

Panorama belvido al la komunumo


PROGRAMO:

vendrede – posttagmeze alveturo, loĝigo; la unua komuna manĝo estos vespermanĝo

sabate – esperantlingva sankta meso, prelego de frato Sac. D-ro Max Kašparů,
posttagmeza trarigardo de la arealo, promenoj

dum vesperoj: babilado kaj diskutoj, projekciado, ev. kantado k.a.

dimanĉe – esperantlingva sankta meso, plua programo, forveturo post tagmanĝo


PREZOJ:

matenmanĝo 50 CZK, tagmanĝo 90 CZK kaj vespermanĝo 70 CZK

loĝigo por 1 aŭ 2 noktoj /1 persono kaj 1 nokto: en 1-lita ĉambro 450 CZK, 2-lita 330 CZK, 3-lita 280 CZK, 4-lita 250 CZK, 5-lita 230 CZK


Informoj kaj aliĝoj: Miloslav Šváček, m.svacek (ĉe) seznam.cz

tel. +420 732 420 675

Katolická sekce ČES, Tršická 6, CZ-751 27 Penčice

Montrite 462x

Administrace - Aleš Tomeček © 2009-2020