Esperanto-Tago

Okazloko - Pardubice, CZ

04
6

Pardubice, CZ


Ekde la 10a horo en la nova kafejo de la kastelo Pardubice

La programo estas ĉi-foje laŭteme dediĉita al la 700jara datreveno de la naskiĝo de Karolo La Kvara:

  • raporto pri agado de la klubo kaj AEH,
  • Čestmír Vidman – „Alžběta Pomořanská“ (aktoras Stanislava Hošková el Dobříš) – teatraĵo de unu artisto, priu la 4a edzino de Karolo la 4a

    (ĉeĥe) por esperantistoj,sed ankaŭ por neesperantista publiko

  • tagmanĝo
  • Rememoro pri la ĉeĥa reĝo Karlo la Kvara
  • raportoj de ceteraj kluboj
  • posttagmeze promeno tra kastelaj remparoj aŭ vizito de kastelo (dependas laŭ vetero)

Info kaj aliĝoj: aeh(ĉe)esperanto-aeh.eu ,

tel.: +420 466 611 941

limdato por aliĝoj kaj mendo de tagmanĝo: 25.5.2016

Montrite 718x

Administrace - Aleš Tomeček © 2009-2020