Předplatné časopisů zajišťuje

Pavel Polnický, Na Vinici 110/10,290 01 Poděbrady,

tel. 311 241 406,

e-mail:polnickypavel (zavináč) seznam.cz.


Předplatné prosím uhraďte na účet u Poštovní spořitelny v Poděbradech,

č.ú. 231 798 902/0300, konst. symbol 0379. Variabilní symbol je uveden u jednotlivých titulů. Pokud platíte jednou položkou za více časopisů, pošlete P.Polnickému rozpis platby.


Nabídka na rok 2015

MONATO – 12 čísel ročně, 36 str. formátu A4, 1280,– Kč, elektronicky 720,–Kč – v.s.07001

LA GAZETO (vydává OSIEK) – 6 čísel ročně, 32 str. A5, 640,– Kč, v.s.07002

LA ONDO DE ESPERANTO – 11 čísel ročně, 24 str. A4, 700,– Kč, elektronicky 440,–Kč

JUNA AMIKO (pro děti a začátečníky) – 4 čísla ročně, 50 stran A5, 370,– Kč, v.s.07004

LITERATURA FOIRO – 6 čísel ročně, 56 str. A5, 1280,– Kč, *840,– Kč, v.s. 07005

FEMINA – 4 čísla ročně, 28 stran A5, 870,–Kč, *580,– Kč, v.s. 07007

HEROLDO DE ESPERANTO – 17 čísel ročně, 4 str. A4, 1330,– Kč, *870,–Kč

ceny s * platí pro členy Esperanta Civito

Administrace - Aleš Tomeček © 2009-2020