Esperantský jazykový výbor

podle ročenky UEA 1933 měl Esperantský jazykový výbor 134 členů, z toho 5 Čechů, z 12-členného předsednictva se stala Akademie esperanta, v ní však žádný Čech nebyl. Teprve po válce se několik Čechů stalo členy akademie)

KOMITATANOJ

Rudolf Hromada (1890–1964)

Stanislav Kamarýt (1883–1956)

Eduard Kühnl (1884–1966)

Augustin Pitlík (1883–1960)

Julie Šupichová (1884–1970)

AKADEMIANOJ

Rudolf Hromada (1890–1964)

Stanislav Kamarýt (1883–1956)

Augustin Pitlík (1883–1960)

Tomáš Pumpr (1906–1972)

Karel Píč (1920–1995)

Eli Urbanová (1922–2012)

Marek Blahuš (*1986)

Ernesto Sonnenfeld (1905–1974) – byl členem EK Brno, ale uprchl před fašismem do Argentiny, takže je naším členem jen z poloviny.

Administrace - Aleš Tomeček © 2009-2020