Antonín Eltschkner (1880–1961)

probošt metropolitní kapituly u sv. Víta a pomocný biskup pražský, předseda Ligy katolických esperantistů v Československu, od r. 1925 člen esperantské sekce „Katolické rady“

Článek ve Wikipedii

Administrace - Aleš Tomeček © 2009-2019