Čestní členové Světového esperantského svazu

1928 Vojtěch Kraus (1865–1928)

1932 Antonín Kudela (1870–1939)

1933 Theodor Čejka (1878–1957)

1933 Augustin Pitlík (1883–1960)

1933 Rudolf Hromada (1890–1964)

1933 Otto Sklenčka (1891–1962)

1933 Julie Šupichová (1884–1970)

1946 Stanislav Kamarýt (1883–1956)

1992 Josef Vondroušek (1904–1995)

1992 Jaroslav Mařík (1913–1997)

1996 Marie Bartovská (1912–1999)

1996 Eva Seemannová (1920–1999)

1996 Eli Urbanová (1922–2012)

2003 Josef Kavka (1922–2019)

2004 Jiří Vychodil (1940–2012)

2016 Petr Chrdle (*1946)

Administrace - Aleš Tomeček © 2009-2020