Přednáška J. M. Kašparů v Muzeu esperanta

Místo konání - Svitavy

22
září

Svitavy


Klub přátel esperanta ve Svitavách Vás zve do Muzea esperanta ve Svitavách na přednášku známého psychiatra, pedagoga, lékaře, premonstrátského jáhena, člena Rady České televize, zastupitele Kraje Vysočina a autora více jak 20 knih Prof. PaedDr. ThDr. MUDr. et MUDr. Jaroslava Maxmiliána Kašparů, Ph.D., dr. h. c. Jde o člověka velmi vzdělaného a zkušeného, který je zapsán do Knihy rekordů jako člověk s největším počtem titulů u jména. Je také spolupracovníkem Českého rozhlasu a České televize, překladatelem do esperanta. Po přednášce bude beseda, autogramiáda a možnost zakoupení knih z oblasti duchovní literatury tohoto spisovatele.

Čtvrtek 22.září v 19.00

Muzeum esperanta ve Svitavách

(přízemí Ottendorferova domu)

Vstupné dobrovolné


Klub přátel esperanta ve Svitavách, z.s.

www.esperanto.webz.cz

svitavy@esperanto.cz

Zobrazeno 578x

Soubory
jpg pozvanka_kasparu_svitavy_2016.jpg (63.54 kB)

Administrace - Aleš Tomeček © 2009-2020