Kardinál Josef Beran a jeho vazby na esperanto

Místo konání - Praha

17
květen

Praha

Dne 17. května od 17 hod. se uskuteční v prostorách Archivu bezpečnostních složek v pražském Braníku přednáška o kardinálu Josefu Beranovi a jeho vazbách na esperanto. Akci pořádá Ústav pro studium totalitních režimů a Klub esperantistů v Praze.

Přednášet bude pracovnice Ústavu pro studium totalitních režimů Stanislava Vodičková. Adresa místa konání je Branické náměstí 2, Praha 4.

Na akci neváhejte pozvat i svoje přátele neesperantisty, kteří se zajímají o druhý a třetí odboj.

Z organizačních důvodů jsou žádáni všichni, kteří se hodlají přednášky zúčastnit, aby se přihlásil na e-mail t.brichacek@seznam.cz.

Zobrazeno 434x

Administrace - Aleš Tomeček © 2009-2021