88. Kongres SAT

Místo konání - Nitra, SK

08 - 15
srpen

Nitra, SK


Mezinárodní kongres SAT (Sennacieca Asocio Tutmonda – Beznárodnostní celosvětový svaz)

Denní program: výlety, přednášky,ruční práce, sport, pracovní skupiny Večerní program: národní a mezinárodní večer, koncerty, filmová promítání, taneční zábava

Webové stránky s bližšími informacemi

Přihláška (v esperantu)

Zobrazeno 636x

Administrace - Aleš Tomeček © 2009-2019